GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Många är fortfarande mycket störda av ljudet

Vindkraftverken har snurrat i Karsholm sedan 2012. Människor som bor runt om har haft stora störningsproblem sedan dess. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har just kommit fram till att man inte kan göra någonting. Ärendet bollas hit och dit utan att något beslut om förändring tas. Det är hög tid att ta människors hälsa på allvar.
Ortsdatering • Publicerad 19 mars 2018
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vindkraftverk Karsholm vid Ekestad
Vindkraftverk Karsholm vid Ekestad
Foto: Tommy Svensson

De boende i området Karsholm/ Ekestad har under flera år störts av ljud från fem vindkraftverk (uppförda 2012) och väckts av ljudet under sömn. Kommunens Miljö- och Hälsoskyddsnämnd (MoH) beslöt i april 2013 om ett föreläggande till bolaget att göra kontrollmätningar. Efter flera månaders försök att hitta rätt vind och vinkel kom bolaget fram till en enda dag i oktober när mätningar kunde utföras. Resultatet blev ett så kallat ekvivalent värde, ett medelvärde mätt under en viss tid, som höll sig inom tillåten gräns.

Fast de människor som bor där hörde inget medelvärde utan amplitudmoduleringen, det vill säga svisch-svisch-svisch när vingarna for genom luften.

MoH initierade i början på 2014 en omprövning av verksamhetens villkor. I november samma år kom ett beslut av miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne att ompröva villkoren för tillståndet. Bolaget ålades vid vite att utföra mätningar av ljud under minst en månad. Beslutet överklagades av bolaget. Naturvårdsverket ansåg i ett utlåtande till mark- och miljödomstolen i maj 2015 att det fanns avsevärda brister i den tidigare utförda mätningen. Om det gick att fastställa att ljudet var särskilt störande under sen natt/tidig morgon, kunde man införa villkor som reglerade tiden på dygnet.

Domstolen upphävde i oktober samma år miljöprövningsdelegationens beslut, ett otydligt beslut som länsstyrelsen i sin tur överklagade till högsta instans utan att få prövningstillstånd. Domstolen ansåg nämligen att den tidigare gjorda bullermätningen från 2013 var så bristfällig att en omprövning av tillståndet inte kunde påbörjas. Ett bättre underlag skulle tas fram genom kommunens tillsyn, så ärendet återvisades dit för vidare handläggning.

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen bestämde i augusti 2016 att bolaget skulle genomföra en fördjupad bullerutredning. Efter avslutade mätningar av en ackrediterad firma blev beslutet nu i mars 2018 att anläggningen håller sig inom nuvarande tillstånd och nämnden avslutade ärendet.

Långtidsimmissionsmätningar med avseende på ekvivalent ljudnivå, lågfrekvent ljud, gränsvärden jämförda mot folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, gränser som tangeras och ibland överskrids. Människor som har bott där före och efter 2012 försöker uppgivet leva sina liv i ro.

Ett femtiotal närboende är fortfarande mycket störda av ljudet, framför allt om nätterna. Är det så en människas livsmiljö ska värderas?

MoH gör den samlade bedömningen att tillståndsvillkoret avseende buller efterlevs ”oaktat mätosäkerheten”, en mätosäkerhet som i tidigare domar i Mark- och Miljööverdomstolen inte tagits hänsyn till. Man skriver dock att det kan ha ”uppkommit en olägenhet av betydelse” som inte förutsågs när tillstånd för verksamheten lämnades.

Tillstånd borde aldrig ha getts från början till att uppföra vindkraftverk i tyst natur.

Det är länsstyrelsens miljöprövningsdelegation som är beslutande att ompröva ett redan givet tillstånd. Gör det!

Christina Borglund, gruppledare KD

Kristina WihlborgSkicka e-post