Annons

Mer godstrafik möjlig bara om det blir sämre för de mindre orterna

Svar till Peter Lundh angående HSR-banor på landbroar.
Höghastighetståg • Publicerad 13 april 2022 • Uppdaterad 19 april 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fyra spår i bredd i sydvästra Skåne. Men hur den spårbundna trafiken på det stora hela ska se ut – om det är med parallella spår till den befintliga Södra Stambanan, med separata höghastighetsspår, eller på något annat vis – tvistar debattörerna.
Fyra spår i bredd i sydvästra Skåne. Men hur den spårbundna trafiken på det stora hela ska se ut – om det är med parallella spår till den befintliga Södra Stambanan, med separata höghastighetsspår, eller på något annat vis – tvistar debattörerna.Foto: Johan Nilsson/TT

Jag kan hålla med om att landbroar för höghastighetståg är ”skonsammare” för naturen, barriäreffekterna minimeras, men inte helt bekväma för boende och jordbrukare. Pelarna står relativt tätt och försvårar en del för odlarna, samtidigt avskärmas inte ljudet för de eventuella närboende. De går också relativt snabbt att bygga, vilket kineserna bevisat.

Samma dag, den 5 april, skriver Christer Stensson om att bygga ut ytterligare spår vid befintlig stambana. Detta är näst intill en omöjlighet då passerade samhällen skulle lida stor skada genom riven bebyggelse, samt stora bullerproblem. Hastigheten 320 km/h skulle då vara omöjligt att uppnå. Tveksamt om ens 250 km/h skulle kunna klaras. Kurvradien sätter sina begränsningar.

Annons

Nu har jag rest till Malmö några gånger från Hässleholm och kunnat konstatera att det är inte mycket trängsel på tågen och det är en gåta hur man ska kunna fylla snabba regionaltåg som är planerat på de nya höghastighetsbanorna, vilka inte stannar vid de mindre orterna. Några landbroar syntes inte till, tvärtom har man grävt ner delar av banan i stora ”diken”. Man börjar nu närma sig Lund och någon plan på hur man ska ha det med stationen där står skrivet i stjärnorna. Under (som kommunen vill och Trafikverket nekar), över eller utanför stadskärnan? Det är snart dags att bestämma sig, annars blir inte sträckan till någon större nytta.

När fortsättningen upp till Hässleholm blir färdig, kan förmodligen dröja ett par decennier. Blir det regeringsskifte i höst, skrotas hela projektet och vi står med en ofullbordad ”stump” järnväg.

Att bygga ut stambanan med förbispår längs hela sträckan mellan samhällena skulle inte förstöra så mycket jordbruksmark och skulle vara ett alternativ, men skulle inte kunna öka hastigheten särskilt mycket och ”flaskhalsarna” skulle bli många. Men en möjlighet ändå.

”Blir det regeringsskifte i höst, skrotas hela projektet och vi står med en ofullbordad ”stump” järnväg.”

Vidare skriver Peter Lundh ”att höghastighetståg på nya stambanor beräknas ge plats för tredubbel godstågstrafik på södra och västra stambanorna”. Inget kan vara mer felaktigt, om inte de regionala tågens avgångstider reduceras avsevärt, kan detta bli möjligt. Jag har skrivit det förut, ska de som bor på de mindre orterna ha sämre service? Jag tror inte ens Peter Lundh förordar det. Han har alldeles rätt i att de regionala tågen måste också gå i 320 km/h, Trafrikverket säger däremot 250 km/h, vilket inte förekommer någon annanstans i världen.

Snabba tåg i 320 km/h ut på kontinenten blir långsamma då tågen ska trängas med all trafik vi redan har i Citytunneln och över bron. Tåg från Ystad, Öresundståg, Pågatåg, godståg, regionala snabbtåg och höghastighetståg ner på kontinenten kräver en ny Citytunnel och en ny bro till Danmark, tro inte annat.

Förresten går det inte så snabbt när vi väl kommer över till Danmark, 250 km/h till Ringsted (60 km) och resten 120 km ner till Tyskland på ombyggd bana i 200 km. På tyska sidan väntar dessutom inga höghastighetsbanor till en början, om någonsin? För att travestera Peter Lundh: sov gott och länge och trevlig resa.

Lars Nord, Hässleholm

Annons
Annons
Annons
Annons