Annons

Mer pengar behövs för att få fler äldre i rörelse

Det finns sätt att skapa rörelseglädje och social tillvaro för åldersgruppen 60+. Konceptet Senior Sport School är en beprövad aktivitet som bryter social isolering samtidigt som det främjar rörelse och förebygger sjukdom.
Miljöpartiet • Publicerad 2 april 2022 • Uppdaterad 12 april 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Senior Sport School i samband med 10 årsfirandet häromåret.
Senior Sport School i samband med 10 årsfirandet häromåret.Foto: Tomas Nyberg

Covidpandemin har tyvärr bidragit till ensamhet och ökat stillasittande. Genom att satsa på förebyggande åtgärder kan Region Skåne vinna mycket på både det humana och ekonomiska planet.

Deltagaren i Senior Sport School erbjuds under 12 veckor att prova på olika aktiviteter. De testar olika sporter, tar del av föreläsningar i skadeförebyggande träning, deltar i studiecirkel med fokus på hälsosamt åldrande, får utbildning i hjärt- och lungräddning, och går på praktisk matlagningskurs och kulturaktiviteter. Deltagaren lär känna sin egen kropp och hur den mår bra, samtidigt som samvaro och vänskapsband binds med andra i gruppen.

Annons

Trots att Senior Sport School sedan länge är kritikerrosat så når insatsen bara en mycket mycket liten del av skåningarna. Det vill vi i Miljöpartiet ändra på. Efter 13 år av framgångar är det nu dags för oss politiker att ge fler möjligheten att delta. Tyvärr säger övriga partier nej.

Vi föreslår att Senior Sport School kraftigt skalas upp, men Alliansstyret stoppar förslaget. I sin motivering menar de att det inte är prioriterat att avsätta pengar och personal. De skriver citat: ”Denna kapacitet finns inte och då det huvudsakliga uppdraget i nuläget är en kraftsamling för psykisk hälsa hos barn och unga anses inte en utökning gällande Senior Sport School motiverad.”

”När projekt som Senior Sport School faller väl ut. När utvärdering efter utvärdering ger tummen upp. Då är det dags att låta projekten växa så fler skåningar kan ta del av det.”

Även om insatser för barn och ungas psykiska hälsa är väldigt viktigt, och vi i Miljöpartiet avsätter dessutom mer resurser än Alliansen inom detta område, är svaret högst anmärkningsvärt. Fullmäktiges uppgift är inte att endast kraftsamla insatser för barn och unga. Region Skåne ska finnas där från tiden i magen tills det sista andetaget. Fullmäktige beslutar om en årlig budget på över 48 miljarder kronor. Av dessa går idag niohundratusen till Senior Sport School. Så självklart finns det möjlighet att satsa mer på äldres rörelseglädje och sociala tillvaro. Om viljan finns.

När projekt som Senior Sport School faller väl ut. När utvärdering efter utvärdering ger tummen upp. Då är det dags att låta projekten växa så fler skåningar kan ta del av det. Senior Sport School behövs nu mer än någonsin. Det är dags nu.

Känner du någon politiker i M, SD, KD, L, S, V eller C, vilka alla visat ointresse för förslaget när det behandlades i regionstyrelsen. Fråga dem då varför de inte vill satsa mer på rörelseglädje och social tillvaro för 60+. Den 5 april avgörs frågan i regionfullmäktige och till dess hoppas vi att de partierna tänker om och tänker rätt.

Mätta Ivarsson (MP), Gruppledare i Regionfullmäktige

Thomas Hansson (MP), Vice ordförande i Folkhälsoberedningen i Region Skåne

Angela Everbäck (MP), Ledamot i Regionfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons