Mineralbrytning i Skåne

I sydöstra Skåne gror ilskan över att ett brittiskt företag har fått elva stycken undersökningstillstånd av Bergsstaten för att där inventera förekomsten av vanadin. Det är en mineral som bland annat används för tillverkning av elektroniska produkter. Ilskan riktar sej mest mot den lagstiftning som Bergsstaten baserar beslutet på: Minerallagen.
Debatt • Publicerad 5 november 2018
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Den har sina rötter från 1637 då Bergsstaten grundades under Axel Oxenstiernas ledning. Bergsstaten är ett beslutsorgan som organisatoriskt tillhör SGU (Sveriges geologiska undersökning). Lagen tillåter svenska såväl som utländska företag att undersöka och bryta mineraler på svensk mark utan att berörda markägare eller kommuner har någon vetorätt att förhindra det. Tillstånden berör elva områden från Gislövshammar Nr 1 i söder till Hörby Nr 1 i norr och omfattar fyra kommuner. Trots att kommunerna och Länsstyrelsen Skåne har motsatt sej tillståndsgivningen har Bergsstaten beviljat det. Totalt har cirka 4 400 tomt- och markägare delgivits besluten om provborrningarna.

Ett stort antal av dessa har överklagat besluten till Förvaltningsrätten men borrningarna kan börja innan dessa är behandlade.

Oppositionen åberopar i huvudsak intrånget i de miljöer som blir drabbade där turism och jordbruk med dess fin jordmån är viktiga faktorer för de boende. Men flera överklaganden avser också hur seriöst företaget är, Scandivanadium Ltd i London, som ägs av två män, 34 och 37 år gamla, bildat mars 2018, där en är yrkesverksam som chef för fondförvaltning och den andre börsmäklare. Aktiekapitalet uppgår till 1.000,- pund. Finansieringen ska ske genom intressenter i Australien där lagstiftningen för mineralbrytning under senare år har skärpts betydligt. Om det blir en kommersiell brytning så ska fastighetsägarna ersättas med hela 0,15 procent och staten 0,05 procent av värdet av det som brutits.

Vi får hoppas att det inte förekommer någon vanadin, stenkol eller annan mineral i vår omgivning som kan locka till provborrning. Visserligen får inte borrning utföras närmare än 200 meter från bostadsbyggnad utan bergmästarens (läs Bergsstaten) medgivande.

För den som vill läsa mer om vad SGU har mer än cirka 18 000 borrhål registrerade i vårt land eller hur Bergsstaten arbetar, så har båda intressanta hemsidor. Eller är ni intresserade av att ta del av de aktuella provborrningarna som ska ske mellan

1 december 2018 till 1 april 2019 kan ni göra det på den lokala protestföreningens hemsida, vetoNu.se. Där kan man också anmäla sitt ogillande om den nuvarande Minerallagen.

Per Nilsson

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.