Annons

Minska antalet politiker till nästa val

I härvarande tidning kunde vi nyligen läsa ett debattinlägg med förslag om att tillsätta en extern konsult, för att lösa Osby kommuns ekonomiska bekymmer.
Ekonomi • Publicerad 4 maj 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Även om kommunen vid fler än ett tillfälle gravt och dyrt misslyckats i sina personalrekryteringar, så torde, trots allt, det övervägande antalet utgöras av lojala och dugliga tjänstemän.
Även om kommunen vid fler än ett tillfälle gravt och dyrt misslyckats i sina personalrekryteringar, så torde, trots allt, det övervägande antalet utgöras av lojala och dugliga tjänstemän.

En framtidsfullmakt kan utfärdas till någon annan, om man på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Dag Ivarsson, som framlägger förslaget, anser uppenbarligen att Osby kommun hamnat i motsvarande situation, enär han föreslår att en extern konsult bör avgöra, vad kommunen skall prioritera, för att komma i balans. Sålunda ett underbetyg till såväl politiker som tjänstemän. Dessutom ger han redan nu, likt en besserwisser med begränsade kunskaper, ett antal exempel på hemmasnickrade sanningar, utmynnande i ett antal ”skyddade områden”. Allt detta ett stort underbetyg till det politiska etablissemanget.

Annons

Vi har i allmänna val röstat fram ett större antal olikfärgade ledamöter, med uppgift att företräda oss i skilda kommunala angelägenheter, såsom vård, skola och omsorg. Till sin hjälp har de tjänstemän, som utreder och förbereder ärendena inför de politiska besluten. Uppenbarligen är inte denna process tillfyllest, då Ivarsson föreslår att delar härav ska övertas av en dyr konsult, som också har att läsa in sig på sådana detaljer, som redan är kända för såväl tjänstemän som politiker. Även om kommunen vid fler än ett tillfälle gravt och dyrt misslyckats i sina personalrekryteringar, så torde, trots allt, det övervägande antalet utgöras av lojala och dugliga tjänstemän. Sedan är det upp till politikerna att lyssna och fatta de avgörande, också ibland obekväma, besluten. Att kommunen jämväl gjort ett antal tveksamma fastighetsaffärer, må rubriceras som en olycklig symbios mellan politiker och tjänstemän med bristande kompetens, och påverkas inte av någon dyrköpt konsult.

”Bättre då med en intern kriskommission, där samtliga politiska partier ingår, och får ta sitt politiska ansvar.”

En extern konsult (konkursförvaltare?) synes, enligt ovan, vara ett dyrt och dåligt förslag, där politikerna samtidigt får möjlighet att ”gömma sig” bakom dennes obekväma förslag. Bättre då med en intern kriskommission, där samtliga politiska partier ingår, och får ta sitt politiska ansvar. Detta, oaktat, vilken nämndorganisation som väljs framgent. Inför nästa val bör också, redan nu, antalet kommunala politiker diskuteras. Som tydligt framgår av dagens ekonomiska situation för kommunen, synes det stora antalet politiker inte ha bidragit till något positivt. Bättre då med ett fåtal aktiva, kunniga och engagerade politiker, utan inslag av så kallade stolvärmare (husbondens röst).

Olle Nilsson, opolitisk sanningssägare

Annons
Annons
Annons
Annons