Minska asylinvandringen för bättre integration

Sverige har under alltför lång tid haft hög asylinvandring, utan att ta verkligt ansvar för att de som invandrar också blir en del av Sverige. Våra integrationsproblem tar sig idag många skepnader: skolelever utan fullständiga betyg, stor arbetslöshet, flickor som förtrycks i sina egna hem och pojkar som utsätter andra jämnåriga för våldsbrott, skriver moderaterna Tobias Billström och Maria Malmer Stenergard.
Publicerad 1 september 2019 • Uppdaterad 3 september 2019
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
2017, ensamkommande asylsökande manifesterar på Medborgarplatsen för att stoppa utvisningarna till Afghanistan.
2017, ensamkommande asylsökande manifesterar på Medborgarplatsen för att stoppa utvisningarna till Afghanistan.Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

En helt avgörande insikt är att vi inte kommer att lyckas med integrationen om vi inte avsevärt minskar asylinvandringen under lång tid.

Moderaterna presenterar nu de förslag vi tar med oss till den parlamentariska migrationsutredning som regeringen har tillsatt.

• Ett volymmål för asylinvandringen

Sverige bör införa ett volymmål för asylinvandring som innebär ett betydligt lägre mottagande än idag.

Sveriges asylmottagande ska inte överstiga nivåerna i Norge, Finland och Danmark. I fråga om asylsökande innebär det 5 000-8 000 per år. Det ska jämföras med dagens nivå på drygt 21 000 asylsökande. Vi talar alltså om en minskning med cirka 70 procent.

Volymmålet ska fungera som ett kraftfullt styrmedel för invandringspolitiken. Om målet inte ser ut att nås krävs skärpta åtgärder.

• Tillfälliga uppehållstillstånd och ett stramt regelverk för familjeåterförening

Skyddsbehövande ska som regel beviljas tillfälliga uppehållstillstånd. Regelverket för familjeåterförening ska vara stramt. Det finns inget utrymme för nya skyddsgrunder. Skarpa försörjningskrav ska gälla.

• Ett kraftigt förstärkt återvändande

I dag lever i Sverige ett stort antal människor som inte har rätt att vistas här. Det skapar skuggsamhällen som ofta präglas av social utsatthet och kriminalitet. Återvändandet av de som fått nej på asylansökan måste effektiviseras.

• Uppvärdera det svenska medborgarskapet

Vägen till medborgarskap måste bli en viktig del av vägen in i samhället. Det handlar om förlängd tid för att kunna bli medborgare och om krav på kunskaper i svenska och om Sverige. Det måste också bli möjligt att enligt folkrätten återkalla medborgarskap vid exempelvis terroristbrott.

• Kvalificering in i välfärden för alla nyanlända

De som kommer till Sverige bör i högre grad stegvis få rätt till olika bidrag och sociala förmåner, i takt med att man jobbar, betalar skatt och blir svensk medborgare. Det är både rimligt och rättvist.

En stram migrationspolitik är en förutsättning för att vi ska kunna lyckas med integrationen. Vi måste återta kontrollen och se till att vi får ett verkligt humant mottagande, där människor som har rätt att stanna här också kan välkomnas in i samhället – på riktigt.

Tobias Billström (M)

Gruppledare

Maria Malmer Stenergard (M)

Migrationspolitisk talesperson

Riksdagsledamot, Åhus