Annons

Minskat engagemang en risk i sammanslagningarnas spår

Catrin Sundelius och Marie K Persson besvarar min insändare (4/5) om Västra Vrams pastorat med inledande berömmande ord och jag får tacka för de orden. Visst är det viktigt att hjärta och hjärna följs åt vid besluten och jag kan förstå dilemmat när det gäller att besluta om fastighetsfrågor, svarar Lasse Ericson.
Kyrkan • Publicerad 10 maj 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Catrin Sundelius ör kyrkoherde i Västra Vrams pastorat.
Catrin Sundelius ör kyrkoherde i Västra Vrams pastorat.

När de gäller Östra Vrams församlingshem förstår jag att användningen minskat och hoppas att det finns lösningar för vattentillgång och toalett med mera så att Östra Vrams kyrka kan utnyttjas.

Linderöds prästgård har sedan mer än hundra år tjänat som prästbostad och under nio år fick vår familj bo där. Farhågor fanns när jag lämnade tjänsten om efterträdare skulle vilja bo där. Det visade sig att de två kommande prästerna gärna flyttade in. Att bo i Linderöd innebär tillgång till goda kommunikationer åt olika håll och man får inte utesluta att någon gång i framtiden kan prästtjänsten innehas av någon som gärna bor i prästgård. Men om de är så att beslutet är fattat får vi hoppas att de som flyttar in är införstådda med den vardagsverksamhet som sker i församlingshemmet intill.

”Det handlar om minskat antal gudstjänster, minskad vardagsverksamhet, minskat ideellt engagemang och så vidare.”
Annons

Att församlingssammanläggningen och namnet Tollarps församling väcker känslor kan jag förstå men beslutet är fattat i kyrkofullmäktige för vidare befordran stiftsstyrelsen även om namnet (det fanns tre förslag) överläts till stiftet efter hörande av lantmäteriet. Dock kan jag utifrån 20 års erfarenhet av sammanläggningar i stiftet dela med mig av erfarenheter som bekymrar mig. Det handlar om minskat antal gudstjänster, minskad vardagsverksamhet, minskat ideellt engagemang och så vidare. Vi får hoppas att mina farhågor inte infrias och att före detta Linderöds och Äsphults församlingar kommer att kunna erbjuda det som församlingsmedlemmarna efterfrågar.

Framtiden för Äsphults församlingshem står även på dagordningen och där motiveras en eventuell försäljning genom att påtala kostnader för nuvarande verksamhet och framtida renoveringsbehov. Tanken är att kunna inreda en del av kyrkorummet för vardagsverksamhet.

”d. Kostnader för vattenindragning och pentry med mera måste vägas mot möjligheten att trots allt ha kvar församlingshemmet där soppluncher, barnverksamhet, körer och minnesstunder har ändamålsenliga lokaler.”

Inför sådana stora beslut känns det angeläget med en öppen diskussion med anställda och församlingsmedlemmar. Att ändra om i ett kyrkorum förutsätter kontakter med stiftsantikvarier och länsstyrelse i en omfattande tillståndsprocess. Hänsyn måste tas till kyrkorummets helighet och kulturarvets skydd. Kostnader för vattenindragning och pentry med mera måste vägas mot möjligheten att trots allt ha kvar församlingshemmet där soppluncher, barnverksamhet, körer och minnesstunder har ändamålsenliga lokaler. En annan fråga är hur en eventuell ny ägare tänker använda byggnaden som gränsar till kyrkogården och har hyresgäster som jag antar önskar bo kvar.

Under 20 år fick jag leva nära verksamheten i Västra Vrams pastorat och jag får acceptera att min 70+-hjärna inte kan ha full insikt i det som sker och att hjärtefrågor kan innebära en konflikt. En fortsatt demokratisk process utlovas i er insändare och nu är det upp till församlingsborna att höra av sig till beslutande och att god information ges till församlingsborna. En långsiktigt hållbar ekonomi är förstås viktigt och i uppdraget ingår även en klok fastighetsförvaltning.

Lasse Ericson

Tyringe

Annons
Annons
Annons
Annons