Annons

Moderaterna får inget gjort på klimatområdet

”Moderaterna får saker gjorda”, är kampanjdevisen från Lars Johnsson, riksdagsledamot från Hässleholm.
Europavalet • Publicerad 7 juni 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sänkt skatt på bensin och diesel är slöseri med pengar, anser skribenten.
Sänkt skatt på bensin och diesel är slöseri med pengar, anser skribenten.Foto: LUDVIG THUNMAN

På klimatområdet ger han två exempel; ”vi har drivit på för mer kärnkraft i Europa” och ”När det gäller det svenska skogsbruket så står moderaterna upp för svenskt självbestämmande.” Inget av detta kan med bästa vilja kallas att få något gjort – det är ambitioner som kan komma att förverkligas längre fram.

Men det som inte stämmer idag, kan stämma i närtid - Johnsson sitter i riksdagens Trafikutskott för regeringens största parti (SD är större men ingår inte formellt). I närtid kan han förslagsvis driva tre frågor med stark moderat koppling:

Annons

1. Trygga klimatmålen. Med respekt för lag, ordning och god vandel är dagens osäkerhet kring klimatmålen inte acceptabel – regeringen behöver senast sista juni till EU-kommissionen skicka en nationell plan som visar att både Sveriges och EU:s klimatmål för 2030 kommer att nås.

2. Få med alla. Som Hästvedabo träffar Johnsson ständigt väljare som inte ser värdet av klimatomställningen – glesbygden och de mindre samhällena måste med. Stärk marknaden för inhemska biodrivmedel, förnya premien så vanligt folk har råd med elbil och gör reseavdraget till ett färdmedelsneutralt bidrag så att det lönar sig att ta pågatåget eller bussen istället för bilen.

3. Stoppa slöseriet med skattemedel. Regeringen har satsat tiotals miljarder på sänkt skatt på fossila drivmedel, vilket främst gynnar Danderydsbor med bränsleslukande suv:ar – rikta stödet till de bilberoende i glesbygd istället. Samma med elstödet där de största beloppen gått till rika storstadsbor – det är inte den effektivitet en moderat finansminister bör förknippas med, och det är definitivt inte att ”få saker gjorda” för klimatet. Det slöseriet måste upphöra.

Många har dömt ut regeringens och moderaternas klimatpolitik. Lars Johnsson är mer än välkommen att visa att de har fel – men då måste saker bli gjorda på riktigt.

Mattias Goldmann

2030-sekretariatet

”Regeringen har satsat tiotals miljarder på sänkt skatt på fossila drivmedel, vilket främst gynnar Danderydsbor med bränsleslukande suv:ar”
Annons
Annons
Annons
Annons