Annons

När kommunerna tar sitt ansvar blir alla vinnare

Många av oss kommer att få problem med syn och hörsel. I Sverige har cirka 1 miljon över 65 år nedsatt hörsel. En siffra som kan komma att stiga i takt med att vi blir fler äldre och genom ett samhälle med många riskabla ljudnivåer. På sikt kan detta ge hörselproblem, något som liksom synnedsättning innebär krävande utmaningar.
Syn- och hörselnedsättning • Publicerad 3 februari 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hur hanterar man sociala situationer och tidigare självklara sysslor när man får problem med hörseln?Foto: Fredrik Hagen

Hur tar man sig till exempel fram säkert i hemmet och i närområdet eller hur hänger man med i telefonkontakter och i alla möten med människor? Hur gör man för att fortfarande delta på samhällsarenan? Här krävs det både tid, kraft och kunskap för att finna bra strategier. Samtidigt ska man hantera den sorg, frustration och osäkerhet som känslan av ett utanförskap innebär liksom kanske sömnproblem och tinnitus. Man genomgår en identitetskris och börjar tvivla på sig själv och på livets möjligheter, isolerar sig alltmer, går in i en bubbla och mår dåligt med onödigt lidande för den enskilde och stora kostnader för samhället som följd.

”För att rehabiliteringskedjan ska fungera krävs att kommunerna tar sitt ansvar i den dagliga omsorgen så att rehabiliteringen får avsedd effekt i vardagen på hemmaplan.”

Det är viktigt att tidigt förebygga en sådan utveckling. Region Skåne har en rehabiliteringsverksamhet med utprovning av olika syn- och hörhjälpmedel samt utbildning i att använda dessa. För att rehabiliteringskedjan ska fungera krävs att kommunerna tar sitt ansvar i den dagliga omsorgen så att rehabiliteringen får avsedd effekt i vardagen på hemmaplan. Stöd och tillgänglighet måste vara ledord i den kommunala agendan. Det krävs syn- och hörselinstruktörer, satsningar på hörslingor eller motsvarande i offentliga lokaler och ett syn- och hörseltänk i alla de delar som utgör en kommun. Det behövs även tillgänglighetsrådgivare och arbetsmiljöingenjörer i det förebyggande och kostnadseffektiva arbete som blir till glädje för alla i en kommun för alla.

Annons

Många kommuner har mycket att förbättra och vi ber ansvariga i alla Skånes kommuner att satsa på en genomtänkt ljud- och ljusmiljö vid allt byggande, att se till att teknik som hörslingor och motsvarande alltid fungerar i alla offentliga lokaler, att all information textas och att riktlinjer för kontrastmarkering följs. Satsa på ett samhälle för alla genom syn- och hörselinstruktörer, tillgänglighetsrådgivare och annan heltidsanställd personal som arbetar med syn- och hörselstöd. Vi bidrar gärna med råd och tips för en framtid med bara vinnare.

Mats Borglund, projektledare Hörselskadades distrikt i Skåne (HRF Skåne)

Henrik Eldh, ombudsman Synskadades distrikt i Skåne (SRF Skåne)

Annons
Annons
Annons
Annons