Annons

Näsbysocialism – reflektion vid en sten

Jag står vid Skånska bankens baksida. En inhägnad park vid Härlövs Ängaled. Intensiv biltrafik och tåg från Mejeriet mitt emot med då och nu-association på gamla tomtkartan av Näsbyholm.
Socialism • Publicerad 25 april 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten skriver om socialisten August Palms besök på Näsby 1883, såväl som den högaktuella konflikten mellan Tesla och Metall.
Skribenten skriver om socialisten August Palms besök på Näsby 1883, såväl som den högaktuella konflikten mellan Tesla och Metall.Foto: Johan Nilsson/TT

Ett mindre monument med inskrift avslöjar besök av August Palm första september 1883. En minnessten rest av Näsby socialdemokratiska förening. Mäster Palm från Malmö aristokratiskt klädd i hatt rock och spatserkäpp.

En skräddare som i Danmark och Tyskland fångat upp marxistisk socialism, Borgmästare von der Lancken var rädd om sin heder Ingen plats i stadscentrum. Bättre en skamvrå på Näsby Fält. En Nosabybonde upplät plats gratis kanske kunde han få en finkostym, men publiken förstod att Palm var reformist. Han talade för proletärernas värn en fackförening för demokrati, rösträtt, bostad och lön, lika villkor för kvinnor.

Annons

Ni är slavar sa han, ryck upp er, de säger det går inte, men om jag säger att det går så går det. Kristianstadsbladet berömde honom. Man kommer att få se märkliga ting. Därför håna icke, han talar rättvisa för socialiststatens himmelrike, man måste förändra klasskillnaden var för stor. Fabriksägaren kände inte sina arbetare, inte ens till namnet. Lönerna var låga arbetstid tolv timmar per dygn.

Barn fick vara gratis arbetskraft, hemma eller på föräldrarnas jobb. Bara de med pengar kunde studera. Som ett indiskt folkskikt med kastmärke i pannan, Ibland var det strejk som gav avsked och vräkning från bostäder. Men även vår tid anar ugglor i mossen. En global marknad med grön omställning. En strejk mellan metall och Tesla. Företag som vill lagstifta om löner, lägre och sämre pensionsförmåner. Helt styrt av marknaden. Utan kollektivavtal förlorar vi vår framtid.

Vårt land går inte att navigera. Hinke Bergegren som senare besökte vår stad hade varken karta eller kompas, Han ville få bort domare, polis och präster. Vägrade göra värnplikt. Han var både rabulist och anarkist. Något av en modern Greta Thunberg. Men Hjalmar Branting rodde ekan iland. En reformert karl som delade mäster Palms grundtankar. Fast bättre i handling och ord. Han blev statsminister med folkets rätt att välja. Straff fick ingen soffliggare men kanske på dagordning i en socialdemokratisk förening.

Bengt Svensson

”Han var både rabulist och anarkist. Något av en modern Greta Thunberg.”
Annons
Annons
Annons
Annons