Annons

Nedskärningens vindar blåser – vi får ingenting veta

På rektorsexpeditioner i flera av Bromöllas skolor hänger planscher föreställande konturerna av ett hus. Taket skanderar ”Bromölla - nära och överraskande bra” och husets grund, som har till uppgift att ge stadga åt konstruktionen, utgörs av ledorden ”Gott bemötande, Delaktighet, Mod”.
Skolan i Bromölla • Publicerad 3 februari 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Den här entusiasmen blir svår att upprätthålla med det besparingar som verkar hota skolorna i Bromölla. Två lärare berättar om sina farhågor och sin besvikelse i insändaren. Bilden är från en skola i en annan kommun.
Den här entusiasmen blir svår att upprätthålla med det besparingar som verkar hota skolorna i Bromölla. Två lärare berättar om sina farhågor och sin besvikelse i insändaren. Bilden är från en skola i en annan kommun.Foto: Gorm Kallestad

Detta är värdegrundsord som dag efter dag tappar mening och innebörd för skolpersonal i Bromölla kommun.

Förändringarnas vindar blåser. På skolorna meddelar rektorer att det inte finns någon information att ge kring kommande förändringar. Fackförbunden bjuds in till samverkansmöten för att ta del av och säga sitt kring olika förslag, men inget kommuniceras ut till dem det verkligen berör, till de anställda och till vårdnadshavare. Den information som nått personalen är den information Patrik Grimmesjö, verksamhetschef för utbildning i Bromölla, lämnat via Kristianstadsbladet 2024-01-17. Där kallar han nedskärningarna för att “landa i en normal kostym” och uppger att det kommer att handla om “cirka 10-15 tjänster säkerligen”. Därefter vet ingen något mer. Är detta verkligen exempel på delaktighet, gott bemötande och mod?

Annons

Patrik Grimmesjö har, oss veterligen, inte besökt många klassrum eller personalrum på skolor i kommunen för att träffa personal, bilda sig en uppfattning om deras arbete för att ge alla barn rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar och behov, för att känna in vilken skolkultur som råder. Detta syns oss verka ointressant för verksamhetschefen utifrån den kommentar han i tidigare nämnd artikel (Kristianstadsbladet 2024-01-17) lämnar då han får frågan om hur nedskärningarna ska hjälpa elever som redan har det svårt att till exempel komma till skolan.

Grimmesjö svarar att ”jobbar vi inte tillräckligt bra i klassrummet, kommer det inte hjälpa hur mycket extrapersonal vi tar in”. Verksamhetschefen framhåller behovet av att titta på den ”vanliga” undervisningen. Vi ställer oss frågande till huruvida Grimmesjö anser att vi gör fel saker i våra klassrum idag? Likaså undrar vi vilken innebörd han lägger i att “jobba tillräckligt bra”?

Vi vågar oss på att reflektera över huruvida Grimmesjös bantningskur för att “landa i en normal kostym” verkligen är helt ny? Kanske ska vi vända våra blickar mot Tingsryd där Grimmesjö tidigare förändrat, sparat pengar och byggt nytt. I en debattartikel i Smålandsposten (publicerad 2019-02-14) skriver “Fyra besvikna lärare”, som valt att avsluta sin anställning i Tingsryds kommun, ett svar till den dåvarande bildningschefen, Patrik Grimmesjö. Bildningschefen har tidigare uttalat sig i samma tidning kring att det är svårt att rekrytera lärare till Tingsryds kommun. De fyra besvikna lärarna ger en bild av uppsägningar, av att det saknas tydlig ledning, av en bristande dialog mellan skolpersonal och förvaltning samt av att kommande skolförändringar med fördel kan läsas om i tidningen. Känns detta igen? Kommunen får kritik för att man inte värnar om sin personal samt för rådande arbetsmiljö. Är det i detta fack Bromölla kommun är på väg att hamna?

Efter Grimmesjös uttalande i Kristianstadsbladet har det börjat läcka information lite varstans. Det spekuleras och gissas. Någon har hört att besparingarna i huvudsak gäller fackförbundet Kommunals medlemmar (elevassistenter?), någon annan att man ska ha ett visst antal barn per lärare, helst rikssnittet. För tydligen är det vad Bromölla kommun är, en rikssnittskommun. Uppenbart handlar det om siffror och ekonomi, inte om vilka behov som finns ute på enheterna. Inte om hur vi ska få eleverna att nå målen, komma till skolan, må bra, känna trygghet, bli sedda och lämna grundskolan med mod, delaktighet och bra bemötande. Grimmesjö beskriver att “det är ett stort pussel som behöver läggas”. Personalen i förskolor och skolor blir till pusselbitar, bitar som flyttas runt, tvingas passa in eller helt enkelt kastas bort då Patrik Grimmesjö bygger Bromölla kommuns nya organisation. Vilka ledord som framöver kommer utgöra grunden till huset på planscherna på rektorsexpeditionerna återstår att se.

Två besvikna lärare (till)

”Inte om hur vi ska få eleverna att nå målen, komma till skolan, må bra, känna trygghet, bli sedda och lämna grundskolan med mod, delaktighet och bra bemötande.”
Annons
Annons
Annons
Annons