Annons

Ni har inte råd att avstå syn- och hörselomsorg

Vi noterar med oro hur stödet för synskadade i de flesta skånska kommuner begränsas till ett minimum.
Rättigheter • Publicerad 9 maj 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi får höra talas om äldre med syn- och hörselnedsättning på särskilt boende som sitter isolerade på undantag för att ingen har kunskap eller tid att ge personerna det stöd de behöver.
Vi får höra talas om äldre med syn- och hörselnedsättning på särskilt boende som sitter isolerade på undantag för att ingen har kunskap eller tid att ge personerna det stöd de behöver.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Region Skåne ansvarar för syn- och hörselskadades rehabilitering men på hemmaplan finns ingen i kommunen som tar över stödet och därmed fattas en viktig del i rehabiliteringskedjan. Det är hög tid att ändra på detta.

Vi får höra talas om äldre med syn- och hörselnedsättning på särskilt boende som sitter isolerade på undantag för att ingen har kunskap eller tid att ge personerna det stöd de behöver. För syn- och hörselskadade i eget boende finns inget stöd förutom hemtjänst. I de insatserna ingår inte att visa synskadade hur man utför enkla sysslor i hemmet trots funktionsnedsättningen utan då handlar det istället om att hemtjänsten utför sysslorna åt personen år efter år istället för att lära personen hur man gör i den nya situationen man hamnat i. Vi hör från kommunerna att det inte finns pengar men det här är ett stöd som ingår i kommunernas kärnverksamhet. Har ni inte råd att ge kommuninvånarna det stöd de har rätt till får ni se över om kommunen kan samverka kring syn- och hörselomsorg eller överväga om man ska slå samman kommuner för att spara pengar på administration.

”Även kommunen tjänar på det, eftersom kostnaderna för bland annat hemtjänst och färdtjänst blir lägre och man får fler aktiva medborgare med en bättre hälsa.”
Annons

Syn- och hörselinstruktörens arbete har hjälp till självhjälp som högsta mål. En mängd varierande insatser ingår, som till exempel att ge individen stöd och tips till att kunna laga mat och tvätta med mera i sin nya situation, träna orientering i utemiljön nära hemmet, informera om att det finns talböcker och visa hur man använder enklare synhjälpmedel. Syn- och hörselinstruktören är en viktig del i rehabiliteringskedjan som ett stöd på hemmaplan.

Syn- och hörselinstruktören gör alla till vinnare. Att personer med syn- och hörselnedsättning, yngre som äldre, kan få ett liv i mindre beroende och större delaktighet borde vara självklart. Även kommunen tjänar på det, eftersom kostnaderna för bland annat hemtjänst och färdtjänst blir lägre och man får fler aktiva medborgare med en bättre hälsa.

Uttalande antaget vid SRF Skånes årsmöte 2023-04-22.

Maria Thorstensson, ordförande

Henrik Eldh, ombudsman

Annons
Annons
Annons
Annons