Annons

Ni politiker har kapitulerat kring de långa väntetiderna

Öppet brev till regionpolitiker och tjänstemän.
Prostatacancer • Publicerad 11 maj 2023 • Uppdaterad 12 maj 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Jan Frick, ordförande Provitae.
Jan Frick, ordförande Provitae.Foto: Lasse Ottosson

Först vill vi ge regionen en stor eloge för beslutet för några år sedan om inrättande av Prostatacancercentrum och organiserad testning, Fungerar på ett utmärkt sätt och redan nu har projektet fångat upp män i 50- och 56-årsåldern med aggressiv prostatacancer. Utmärkt!

Men sedan maj månad 2020, när beslutet om Tryggaklinikens stängning och 1 500 patienter flyttades från en fredag till måndag till urologen CSK, har inget varit sig likt för patienterna i östra delen av Skåne.

Annons

Med anledning härav beslutade vi vid Provitaes årsmöte att tillskriva politiker och vissa tjänstemän ett öppet brev med erfarenheter och synpunkter från den tiden och fram tills nu.

Otrygghet, dåligt omhändertagande och långa väntetider är några synpunkter som framkommer, när vi träffar patienter och anhöriga. Varför blev det så?

Under många år var först Capiokliniken och sedan Tryggakliniken ett väl fungerande komplement till den offentliga vården i östra delen av Skåne. Detta genom det vårdavtal som regionen upphandlade. När detta avtal helt plötsligt blev ogiltigt, ställer vi oss frågan: Upprättades det en konsekvensbeskrivning vid beslutet? Vår uppfattning är, att urologen CSK stod upp och sa: vi klarar detta. En redan hårt belastad urologklinik tar på sig att vårda ytterligare 1 500 patienter! Enligt vår mening faller det på sin orimlighet att dessa patienter ska få den vård, som dom är berättigade till. Ringde det ingen klocka alls för er politiker, som styr vården? Vi patienter blev ganska snart varse vad det betydde att urologen CSK sa, att ta hand om. Ta hand om är en sak. Hur man tar om hand en helt annan. Ingen skugga ska falla på personalen, dom har helt enkelt inte räckt till för den belastning som uppstod.

”Det är som att ni politiker accepterat de långa väntetiderna. Ni har kapitulerat!”

Vi har uppfattat situationen så, att ingen ny upphandling har kommit till stånd fram till dags dato. Ingen bad anställda på Tryggakliniken att hjälpa till på urologen CSK vid flytten (anställda Tryggakliniken med många års erfarenhet packade sina väskor och gick hem samma dag, som beslutet kom om nedläggning Tryggakliniken). Från maj 2020 och fram till dags dato har Provitae träffat många drabbade tillsammans med familjemedlemmar dels i vår lokal men också hembesök.

Det är som att ni politiker accepterat de långa väntetiderna. Ni har kapitulerat! Det finns inget annat sätt att tolka ert agerande på. Varför har ingen ny upphandling kommit till stånd? Är ni nöjda med resultatet, som presenteras i olika sammanhang. Följer ni upp verksamheten? Bygger ni era ställningstaganden på rapport från verksamhetschefer som säger ”Vi klarar det”?

När vi gör en sammanfattning och analys över vad patienter har framfört till oss i Provitae under de senaste åren, drar vi bland annat slutsatsen, dålig politisk styrning och med avsaknad av initiativ för att korta vårdköerna.

När vi har träffar oroliga, förtvivlade patienter och anhöriga försöker vi hjälpa till efter bästa förmåga. Vi berättar om patientens rättigheter och den privata klinik Peritus, som finns i Lund och som saknar avtal med region Skåne. När patienterna har blivit varse den långa handläggningstid, som den offentliga vården erbjuder, har flera valt att betala ur egen ficka för behandling på bland annat Perituskliniken i Lund. Det har blivit vård utan väntan med bra resultat. Men för patienter som är listade på urologen CSK gäller: Prostatacancer, var god vänta! Det är så vården fungerar för närvarande.

Med anledning härav vill vi omgående se politiska beslut som innebär förkortade ledtider inom prostatacancervården.

Patienten i centrum!

Medlemspatienter-Anhöriga-Provitae

Jan Frick, ordförande Provitae

Annons
Annons
Annons
Annons