Annons

Nu får polisen fler skarpa verktyg mot gängen

Den 25 april trädde lagförändringarna om säkerhetszoner i kraft. Säkerhetszonerna ger polisen ett nytt verktyg för att motverka gängens hänsynslösa våld med skjutningar och sprängningar, skriver riksdagsledamöterna Louise Meijer (M) och Lars Johnsson (M) samt kommunalråden Camilla Palm (M) och Lina Bengtsson (M)
Säkerhet • Publicerad 27 april 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
De undertecknande moderaterna berättar om regeringens nya satsningar mot brottsligheten. På bilden röjer polisen upp efter en bilexplosion på Godtemplaregatan i Hässleholm förra sommaren.
De undertecknande moderaterna berättar om regeringens nya satsningar mot brottsligheten. På bilden röjer polisen upp efter en bilexplosion på Godtemplaregatan i Hässleholm förra sommaren.Foto: Lasse Ottosson

Det dödliga skjutvapenvåldet har tredubblats på 10 år. Förra året hade Sverige nio gånger fler dödsskjutningar än Norge, Danmark och Finland tillsammans. Antalet sprängningar i fjol är det högsta som noterats i Sverige. De som skjuter och spränger är helt likgiltiga inför att oskyldiga drabbas. Trots situationens allvar röstade Socialdemokraterna och de övriga oppositionspartierna nej till förslaget.

Den moderatledda regeringen har lagt om politiken för att möta de akuta problemen Sverige står inför. Det har resulterat i historiska satsningar på polis och rättsväsende, men situationen kräver också nya och mönsterbrytande åtgärder. Säkerhetszoner är en viktig del i detta.

Annons

En säkerhetszon är en plats där polisen har utökade befogenheter att upprätthålla ordning på allmän plats. I zonen ska en polis kunna kroppsvisitera personer och genomsöka fordon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål.

I Danmark har säkerhetszoner använts som ett verktyg mot det grova våldet i 20 års tid. Säkerhetszonerna har använts för att kyla ned pågående konflikter och förebygga hämndaktioner. Det finns goda skäl för att säkerhetszoner skulle fungera minst lika bra i Sverige.

Säkerhetszonerna får införas i ett avgränsat område för att motverka en påtaglig risk för skjutningar eller sprängningar som uppkommer till följd av en pågående konflikt mellan kriminella gäng. Skälen för upprättandet av zonen ska också väga upp för intrånget som det kan innebära för enskilda. Beslutet om en säkerhetszon kommer därefter att gälla under en begränsad tid om högst två veckor.

Men Socialdemokraterna och övriga partier i den splittrade vänsteroppositionen tycks inte se allvaret i situationen eftersom de röstade nej till det väl avvägda förslaget. Varför de inte vill ge polisen fler verktyg för att stoppa grova våldsbrott är för oss svårt att förstå. Förslaget innehåller flera rättssäkerhetsmekanismer för att minimera risken för diskriminering eller andra opåkallade ingripanden.

Det är alltför vanligt att oskyldiga personer utsätts för gängens våld. Förbipasserande tvingas bevittna grova brott, eller i värsta fall själva bli drabbade, för att de befinner sig på fel plats vid fel tillfälle. Genom att den moderatledda regeringen nu inför säkerhetszoner ges polisen fler verktyg som kan användas mot de kriminella gängen för att förhindra sprängningar och skjutningar.

Säkerhetszonerna är en del i den omfattande mobilisering som den moderatledda regeringen nu genomför för att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten. Nu återupprättar vi tryggheten i Sverige, reform för reform.

Louise Meijer

Riksdagsledamot Lund, gruppledare för Moderaterna i justitieutskottet

Lars Johnsson

Riksdagsledamot, Hästveda, ledamot i konstitutionsutskottet

Annons

Camilla Palm

Kommunstyrelsens ordförande, Kristianstads kommun

Lina Bengtsson

Kommunalråd, Hässleholms kommun

”Men Socialdemokraterna och övriga partier i den splittrade vänsteroppositionen tycks inte se allvaret i situationen”
Annons
Annons
Annons
Annons