Annons

Nu kan fler skåningar komma fram tryggt

Den 10 december invigs den nya sträckan av E22 mellan Sätaröd och Vä. Nu kan fler skåningar komma fram tryggt och säkert till jobb och boende! Vägtrafiken är viktig för Skåne och är en viktig fråga för Liberalerna, skriver Christer Nylander, Gilbert Tribo och Pierre Månsson.
Infrastruktur • Publicerad 9 december 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nu kan fler skåningar komma fram tryggt.
Nu kan fler skåningar komma fram tryggt.Foto: Lasse Ottosson

Utbyggnaden av E22an är något som Liberalerna länge drivit och haft som vallöfte att sedan valet 2006. Att ytterligare en vägetapp nu är på plats är därför inte bara en seger för Skåne, utan en stor framgång för oss Liberaler.

Den nya motorvägen mellan Sätaröd och Vä kommer att gå norr om tätorten Tollarp. Det kommer att förbättra både boendesituation och framkomligheten för skåningar och förbipasserande. Trafikmängden inne i Sätaröd, Sandhusen och Tollarp förväntas också bli mindre. Vägen möjliggör en ökad tillgänglighet i nordöstra Skåne och förhoppningsvis en bättre livskvalitet.

”Bilen är avgörande för att glesbygden ska kunna leva.”
Annons

Vägar och vägtrafiken är viktig för att Skåne och hela Sverige ska fungera. Bilen är avgörande för att glesbygden ska kunna leva. Minst lika viktigt är det att transporten av varor fungerar. Det är särskilt viktigt i Skåne där en stor andel av Sveriges vägbaserade export och import passerar.

En tillförlitlig infrastruktur är avgörande för en bra arbetsmarknad. Bra rörlighet för människor, idéer, kapital, varor och tjänster är en viktig förutsättning för att företag ska kunna växa och etablera sig i våra kommuner. Väl fungerande pendlingsströmmar är bra för samhället. Vi måste ha rätt kompetens på rätt plats och människor ska kunna välja att bo på landsbygden.

Sträckan mellan Sätaröd och Vä, 1,6 mil nylagd asfalt.
Sträckan mellan Sätaröd och Vä, 1,6 mil nylagd asfalt.Foto: Lasse Ottosson
”I dessa svåra tider, när vi ska hålla distans, får bilen även en ny viktig roll när alla inte längre kan ta kollektivtrafiken.”

Pendlingen i Skåne har ökat med 21 procent på tio år. Det börjar bli allt vanligare att företag och organisationer hämtar kompetens utanför kommungränsen. 2019 arbetade 249 000 skåningar i en annan kommun än den de bor i. I dessa svåra tider, när vi ska hålla distans, får bilen även en ny viktig roll när alla inte längre kan ta kollektivtrafiken.

Utsläppen från transporterna måste dock sänkas radikalt. Fordon som drivs av fossila bränslen ska fasas ut. Sverige har goda förutsättningar att göra just detta genom en elektrifiering av fordonsflottan. Vi har tillverkare i framkant som Volvo, Scania och Einride. Att vi dessutom under de senaste fyra åren gått från 10 000 till över 80 000 elbilar och laddhybrider visar att Sverige kan gå före med att elektrifiera våra bilar och tunga transporter.

”Vägtrafiken måste utvecklas efter Skånes behov, här ska alla komma fram smidigt, grönt och tryggt.”

Men för att det ska uppnås behöver vi säkerställa både tillräcklig laddinfrastruktur och på allvar börja investera i elvägar. Om utsläppen däremot fortsätter i nuvarande takt är risken stor för att det blir för sent att arbeta för en grön omställning. Steget från innovation till praktisk tillämpning måste gå snabbare. Det jobbar Liberalerna också stenhårt för.

Ny sträckning av E22 mellan Sätaröd och Vä är en skånsk och Liberal seger. Nästa sträcka på E22 som är på tur i Skåne är mellan Fjälkinge och Gualöv. Vägtrafiken måste utvecklas efter Skånes behov, här ska alla komma fram smidigt, grönt och tryggt. För att nordöstra Skåne ska växa ytterligare är dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm av vikt för framtiden. Därför kommer vi driva på för att detta blir utbyggt.

Christer Nylander (L), Riksdagsledamot

Gilbert Tribo (L), Regionråd och gruppledare

Pierre Månsson (L), Kommunalråd och gruppledare

Annons
Annons
Annons
Annons