Annons

Nya grepp för integration

Integration är när människor med olika etnisk, social, religiös eller ekonomisk bakgrund möts och samverkar.
Integration • Publicerad 7 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gamlegården, ett av utanförskapsområdena i Kristiantad.
Gamlegården, ett av utanförskapsområdena i Kristiantad.Foto: Johan Nilsson/TT

Insatser av kommunala tjänstemän, genom besök och kontakter i våra utanförskapsområden leder inte till integration. Alla måste vara öppna för möten över gränserna mellan olika grupper i hela kommunen, oavsett bostadsort eller socioekonomisk status.

De åtgärder som hittills gjorts för integration är inte tillräckliga, vilket vi ser alltför många bevis för med utanförskap, arbetslöshet, gängkriminalitet etcetera. Kommunens åtgärder måste i mycket högre grad riktas mot hela befolkningen och inte bara internt inom de utsatta områdena.

Annons

Svenskt föreningsliv är på många sätt unikt i ett internationellt perspektiv. Tusentals människor engagerar sig ideellt och frivilligt för att andra med liknande intressen skall kunna utvecklas och hitta sociala kontakter med människor från olika håll, både inom kommunen och ofta med större geografisk spridning än så. Medlemmar samarbetar för att nå gemensamma mål, där en liten insats från offentligt håll kan leda till fantastiska resultat. Just precis sådant som saknas hos alltför många som bor på till exempel Gamlegården och Charlottesborg.

”Målet med integration är att alla vuxna skall kunna försörja sig själva och sin familj.”

Centerpartiet anser att alla de mänskliga resurser som finns inom föreningslivet kan och behöver stöttas och tas tillvara bättre för framgångsrik integration. Föreningar kan vara en ovärderlig resurs genom att bara finnas till och vara tillgängliga för invandrargrupper eller andra som befinner sig i utanförskap av olika anledning. Kommunen behöver bistå med är att, förutom att ha en god kunskap om vilka föreningar som finns i hela kommunen och etablera goda kontakter med dem, att upplysa om föreningarna och deras verksamhet samt att kanalisera intresserade till dem. Därtill att finnas tillgängliga som stöd att lösa praktiska problem som ibland kan uppstå till exempel när olika kulturer möts. Många föreningar dras med vikande medlemstal och vi är övertygade om att de allra flesta välkomnar alla nya medlemmar.

Målet med integration är att alla vuxna skall kunna försörja sig själva och sin familj. Att skaffa ett jobb kan oavsett integrationsåtgärder ta lite tid, beroende av vilken utbildning man har, validering av utbildningar och att lära sig svenska. Att delta i föreningslivet kan man göra från dag ett när man kommit till Sverige. I en förening kan nyanlända på ett enkelt sätt praktisera den teori man lärt sig på SFI. Även för andra som står lång från arbetsmarknaden, kan föreningslivet vara en bra väg att knyta kontakter och bryta utanförskap.

Kent Angergård

Östen Warnhag

Christina Nyström

Centerpartiet Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons