Annons

Nya präster vill inte bo i gamla prästgårdar

I en insändare (24/4) skriver Lars-Ivar Ericson i Tyringe att stiftsstyrelsen den 29 april kommer att fatta beslut om sammanläggning av församlingarna Östra-Västra Vram, Linderöd och Äsphult, detta har fått fyra förtroendevalda i pastoratet att reagera.
Kyrkan • Publicerad 14 maj 2020
Detta är en insändare i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Församlingsborna i Västra Vrams pastorat kan lita på att kyrkorådet fattar välgrundade beslut, skriver fira ledamöter.
Församlingsborna i Västra Vrams pastorat kan lita på att kyrkorådet fattar välgrundade beslut, skriver fira ledamöter.

Lars-Ivar Ericson har som ledamot i stiftsstyrelsen fem dagar före mötet fått förhandsinformation om kommande beslut som ännu inte är formellt fattade. Vad är syftet med att gå ut i lokalpressen med denna information? Har Lars-Ivar reserverat sig mot beslutet som han enligt sin artikel anser vara olyckligt?

I ett insändarsvar till kyrkorådets ordförande och kyrkoherden i Västra Vram den 11/5, skriver Lars-Ivar att Linderöds prästgård tjänat som tjänstebostad i hundra år och redogör för vilka konsekvenser som kan följa en eventuell försäljning. Har det gått honom förbi att vi lever i en annan tid nu. Ytterst få präster är intresserade av att bosätta sig i stora gamla hus som varken är byggda eller inredda för dagens behov och önskemål. Linderöds prästgård är en äldre byggnad som inte längre används i verksamheten utan har varit uthyrd som privatbostad.

”I Svenska Kyrkans riktlinjer står att församlingar inte ska äga och förvalta fler byggnader än vad som behövs i verksamheten”
Annons

Församlingshemmet i Äsphult är en byggnad som även inrymmer hyreslägenheter och som används ytterst sällan.

I Svenska Kyrkans riktlinjer står att församlingar inte ska äga och förvalta fler byggnader än vad som behövs i verksamheten. Församlingshemmet i Östra Vram, en gammal skolbyggnad, har de senaste åren använts sparsamt (fem–sex gånger/år). Pastoratet har ett betydligt större och modernare församlingshem i Västra Vram, beläget cirka en och en halv kilometer bort.

Det är också en helt annan ekonomisk verklighet idag än för 20–30 år sedan när Lars-Ivar tjänstgjorde i pastoratet. Följden av minskat intäktsunderlag och ökade kostnader gör att man måste prioritera. Som kyrkoherden skrev i sitt genmäle så är kyrkans huvuduppgift att fira gudstjänst, bedriva mission, diakoni och undervisning. Utifrån detta är det inte rimligt att spendera pengar på underhållskrävande byggnader som knappt används. Det är viktigare att ha råd att behålla kompetent och engagerad personal.

”Det vore nog lämpligt att Lars-Ivar läser sin bibel och särskilt avsnittet som handlar om månglare i templet!”

Detta är inte första gången som Lars-Ivar Ericsson sitter på två stolar och har svårt att hålla isär sina olika roller. Många minns alltför väl hur han inför ett riksdagsval stod i kyrkan och delade ut reklammaterial för Centerpartiet. I sin insändare skriver Lars-Ivar att man måste ta hänsyn till kyrkorummets helighet. Det vore nog lämpligt att Lars-Ivar läser sin bibel och särskilt avsnittet som handlar om månglare i templet!

Den nya pastoratsindelningen kommer att träda i kraft 1 januari året efter nästa kyrkoval. Beslut om eventuell sammanläggning av församlingarna och även namnet på den nybildade församlingen kommer att fattas av stiftsstyrelsen och meddelas företrädare pastoratet.

Att en före detta diakonitjänsteman och präst i V Vrams pastorat, tillika ledamot i stiftsstyrelsen i Lund går händelserna i förväg och i artiklar i lokalpressen och på sociala medier sprider farhågor känns inte trovärdigt. Är syftet att skapa oro och splittring i pastoratet? Församlingsborna kan lita på att både kyrkoråd och kyrkofullmäktige i V Vrams pastorat fattar välgrundade beslut och ser till pastoratets bästa i det korta såväl som i det långa perspektivet.

Bengt Mohlin

Kerstin Andersson

Lilian Lindahl

Bertil Andersson

Förtroendevalda i V Vrams pastorat

Annons
Annons
Annons
Annons