Nymölla Bruk vill byta ut avloppstuben

Debatt ,

I en insändare i Kristianstadsbladet (3/9) ställer Thomas Ekström några frågor angående Nymölla Bruks planerade byte av avloppstub. Vi ska nedan försöka besvara frågorna. 

För avledning av renat avloppsvatten finns två avloppstuber; en i trä från fabrikens start 1962, vilken vi vill byta ut, och en i plast från 1972. Anledningen till att vi vill byta ut den gamla trätuben är att säkerställa att avloppsvattnet kan ledas ut på ett säkert sätt. Trätuben är i dag underhållskrävande och det finns risk för att det kan uppstå ett större haveri. 

Detta miljöärende har pågått under mycket lång tid och innefattat flera prövningar. Redan 2010 fick vi lov av Länsstyrelsen att byta ut trätuben mot en ny. En kompletterande anmälan ingavs hösten 2012 angående en mindre muddring och samtidigt ansökte vi om strandskyddsdispens och om tillstånd för åtgärder inom det Natura 2000-område där tuberna delvis ligger. Tuben handlades upp och levererades under hösten 2012 för att kunna läggas ut i januari 2013.

Det var nu problemen började. I december 2012 beslutade Länsstyrelsen att riva upp sitt tidigare godkännande om byte av avloppstuben och förbjöd också den anmälda muddringen. Detta kom som en total överraskning för oss. Vid samråd med Länsstyrelsen fanns inga indikationer om detta.

    Efter överklagande av Nymölla Bruk beslöt Mark- och miljödomstolen i juni 2013 att de anmälda åtgärderna var tillåtliga och upphävde Länsstyrelsen beslut.  Länsstyrelsen överklagade till Mark- och miljööverdomstolen men fick inte prövningstillstånd, vilket innebär att Mark- och miljödomstolens dom står fast. Det som nu kvarstår att pröva är vår ansökan om tillstånd att muddra i Natura 2000-området och ansökan om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen valde dock hösten 2013, i stället för att pröva ansökan, att överlämna ärendet till regeringen.  Efter drygt ett år, i november 2014, konstaterade regeringen att Länsstyrelsens begäran var så ofullständig att den inte kunde läggas till grund för prövning och lämnade saken utan åtgärd. Frågan bollades alltså tillbaka till Länsstyrelsen.

    Efter regeringens besked har vi tryckt på för att få Länsstyrelsen att besluta i ärendet. I maj 2015 kom Länsstyrelsen med en lång lista med föreläggande om utredningar som i de flesta fall, enligt vår mening, redan är besvarade och i andra fall inte är rimliga eller relevanta för den åtgärd vi vill göra. 

    Vi har i juni 2015 överklagat delar av Länsstyrelsens kompletteringskrav till mark- och miljödomstolen och beslut från domstolen har i skrivande stund inte kommit.

    För Nymölla Bruk är hela situationen mycket besvärande. Vi vill inget annat än att kunna byta ut den gamla slitna trätuben mot en ny i syfte att öka säkerheten och trygga bolagets existens. Bytet kommer att kunna ske under cirka tre veckor och det avses göras under vinterhalvåret då den biologiska aktiviteten är som lägst.

    Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.