Annons

Obehagligt att kalla sig liberal och förespråka gatans parlament

Jag är smickrad och glad över Aaron Herzreich uppmärksamhet gällande mitt framträdande i kommunfullmäktige 27 mars. Debatten gällde huruvida skattebetalarna skulle delfinansiera studieförbunden eller inte.
Ideologier • Publicerad 5 april 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Först under de sista åren har situationen normaliserats och det har blivit möjligt även för oss att agera öppet utan polisbevakning.
Först under de sista åren har situationen normaliserats och det har blivit möjligt även för oss att agera öppet utan polisbevakning.Foto: Scanpix

Då flera av de befintliga förbunden har mäktiga finansiärer i ryggen i form av politiska partier och religiösa förbund ställer sig Sverigedemokraterna kallsinniga till kommunala bidrag. Jag raljerade måhända något då jag talade om att erbjuda skattefinansierade kurser i ämnet ”SD – en framgångssaga”. Egentligen är jag emot att man som skattebetalare ska tvingas betala bidrag åt studieförbund som sympatiserar med politiska organisationer. Det är lika illa som att det fortfarande existerar politiska fackförbund. Så jag kommer inte att erbjuda några kurser i sverigedemokratisk politik. Däremot välkomnar vi alla intresserade att ta kontakt med någon företrädare gällande frågor om vår politik.

”Mitt parti har nått framgångar under sin relativt korta historia som andra partier bara kunnat drömma om. Från en liten marginell gräsrotsrörelse till riksdagens näst största parti med inflytande över regeringen.”

Mitt parti har nått framgångar under sin relativt korta historia som andra partier bara kunnat drömma om. Från en liten marginell gräsrotsrörelse till riksdagens näst största parti med inflytande över regeringen. Vår invandringspolitik som skyddes som pesten av övriga partier har idag anammats av de flesta som den mest sunda och vi får mer att säga till om på andra områden. Vår politik breddas och vi är idag ett helt annat parti än för tjugo år sedan. Så nog är det en framgångssaga alltid.

Annons

Herzreich nämner med stolthet händelser i Växjö på åttio- och nittiotalen som något slags föredöme till hur människor med avvikande politisk uppfattning bör bemötas. Jag var inte där själv, men har sett filmer från händelserna. Min uppfattning är att det är tillresta vänstersympatisörer som står för våldshandlingarna. ”Vanliga Växjöbor” som Herzreich kallar dem har mer förnuft än att kasta stenar och flaskor. Men våra partiföreträdare har under hela vår historia utsatts för odemokratiska övertramp av politiska motståndare och det är först under de sista åren som situationen har normaliserats och det blivit möjligt även för oss att agera öppet utan polisbevakning.

Jag tycker det är obehagligt att Herzreich talar i positiva ordalag om våldshandlingar mot politiska motståndare samtidigt som han kallar sig liberal.

Sven Lundh (SD)

Annons
Annons
Annons
Annons