Annons

Ohelig allians har satt sig på alla ledande poster i Osby

”För oss Socialdemokrater är det mycket tydligt att vi har varit i opposition sedan valet 2018. Vi märker det främst på att vi inte har några ordförandeposter och att de förslag vi lägger fram röstas ner.”
Politik i Osby • Publicerad 22 april 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Partierna och politikerna som styr Osby, enligt insändaren. Från vänster: Marie Winther (V), Daniel Landin (S) och Lotte Melin (C).
Partierna och politikerna som styr Osby, enligt insändaren. Från vänster: Marie Winther (V), Daniel Landin (S) och Lotte Melin (C).Foto: Marcus Enochsson

Detta skrev Marika Bjerstedt (S) ordförande för Socialdemokraterna i Osby kommun i sin insändare i Norra Skåne 21 november 2023. Nu har vi fått svaret på vem som styr i Osby kommun, Det är Centern tillsammans med Socialdemokraterna och Vänstern.

Inför beslut om budgeten för 2024 fördes det diskussioner över partigränserna i avsikt att komma fram till en budget som kunde accepteras av alla block. Vi inom Moderaterna deklarerade att en skattehöjning var den absolut sista utvägen som en lösning på det kärva ekonomiska läget. Vi tog också fram ett förslag, diskussionsunderlag, på en budget utan skattehöjning.

Annons

Tyvärr så drog Centerpartiet slutsatsen att Moderaterna aldrig skulle kunna tänka sig en skattehöjning och gick ut i Norra Skåne med informationen att Moderaterna brutit samarbetet. I stället kom man överens med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om en gemensam budget samt att höja skatten med 55 öre.

Efter detta så har S, V och C fortsatt att stödja varandras förslag. Tydligast har detta visat sig då tre vakanta politiska poster skulle återbesättas. Kutym i kommunen har tidigare varit att det parti som har haft platsen återbesätter densamma och att de andra partierna lägger ner sina röster, men den traditionen är nu bruten. På de aktuella vakanta platserna, vilka tidigare innehades av två moderater och en Kristdemokrat, har nu med stöd av Socialdemokraterna, i stället tre Centerpartister röstats fram.

Socialdemokraterna menar att Moderaterna bör lämna de två ordförandeposter man sitter på, en i en kommunal nämnd och en i ett helägt kommunalt bolag. Detta önskemål/krav ter sig något märkligt eftersom C, S och V har majoritet för att genomdriva en avsättning av samtliga nämnder och bolagsstyrelser med ett efterföljande val av nya ledamöter.

Den ovan beskrivna politiska situationen tenderat att nagga demokratin allvarligt i kanten eftersom den ”oheliga alliansen” mellan C, S och V besitter såväl de flesta ordförande posterna och alla viceordförandeposterna i nämnder och helägda kommunala bolag.

Vår önskan inom Moderaterna är att alla partiet bekänner färg så att våra väljare vet vem som styr i Osby kommun och att vi alla vet vilka spelregler som gäller.

För att få en tydlighet mellan styre och opposition som inte bakbinder politiken och förvaltningarna på det vis som Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gör idag vill vi att samtliga nämnder avsätts med efterföljande val av nya ledamöter, där fördelningen av platserna följer det regelverk som gäller efter ett val.

Moderaterna Osby kommun

”Vår önskan inom Moderaterna är att alla partiet bekänner färg så att våra väljare vet vem som styr i Osby kommun och att vi alla vet vilka spelregler som gäller.”
Annons
Annons
Annons
Annons