Annons

Öka kunskaperna i svenska språket i äldreomsorgen

Goda kunskaper i svenska språket är viktigt för att arbetet inom äldreomsorgen ska kunna utföras på ett säkert sätt. Både för att klara den dokumentation som är nödvändig men också för att personalen ska kunna samtala med kunderna.
Omsorg • Publicerad 2 maj 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ingrid Karlsson (C), ledamot i omsorgsnämnden Kristianstad.
Ingrid Karlsson (C), ledamot i omsorgsnämnden Kristianstad.Foto: Lasse Ottosson

Idag är det bristande kunskaper i svenska hos alltför många anställda inom äldreomsorgen. Det har jag fått höra från väldigt många kunder och deras anhöriga men också från en del personal.

Inför dåvarande alliansens (C, L, M och KD) arbete med budgeten för år 2022 initierade jag därför att förvaltningen måste göra något. Glädjande nog beslöt nämnden uppdra åt förvaltningen – ingick som en del i förra årets budget – att påbörja språkträning för dem som behöver det. I höstas frågade jag hur det gick med detta arbete och fick till svar ”att arbetet är i full gång”.

”Förvaltningen konstaterar att behovet är mycket stort både i tal och skrift!”
Annons

På omsorgsnämndens möte häromveckan var denna fråga uppe igen. Då visade det sig att det förvaltningen hittills gjort är att utreda om och i så fall hur stort behovet är. Förvaltningen konstaterar att behovet är mycket stort både i tal och skrift!

Jag blev ytterst besviken över att arbetet inte kommit längre. Men enligt den kompetensförsörjningsplan som nämnden beslöt om nu ska språkträning påbörjas efter semestrarna i år. Men hur det ska ske, vem som ska utbilda, om det ska ske centralt eller på enhetsnivå – ja det är ännu inte klart men det uppgavs att planering pågår. Språkträningen kommer enligt förvaltningens besked ske med ett antal (angavs ej hur många) timmar på betald arbetstid.

Arbetet måste intensifieras! Jag lovar att kontinuerligt följa upp att detta arbete genomförs så att det verkligen blir förbättringar för kunderna.

Ingrid Karlsson (C), ledamot i omsorgsnämnden Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons