Annons

Okunniga politiker – det råder ingen elbrist

Under första halvåret 2022 producerades i Sverige 87,8 TWh el. Vi förbrukade inom landet 71,7 TWh och exporterade netto 16,1 TWh. Vi hade som vanligt ett stort överskott av el. Det kan alltså inte vara en brist på el i Sverige som är orsaken till våra höga elpriser, det fattar ju alla utom vissa politiker.
Elproduktion • Publicerad 10 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Under helåret 2021 hade vi en nettoexport på 25,3 TWh vilket kan jämföras med produktionen i Sveriges största kärnkraftverk Forsmark som var 25,5 TWh under 2021.

Exporten av el sker huvudsakligen via Skåne och Sydsverige. Förutom den el som användes i södra Sverige belastades ledningarna alltså med överföring motsvarande hela Forsmarks produktion. Inte undra på att det blev problem med kapaciteten.

Annons

Elpriset i Sverige bestäms av priserna i det gemensamma Europool. Att Sveriges produktionskostnad är cirka 35 öre per kWh har ingen betydelse när priset på gas i Europa har varit tio gånger högre än normalt på grund av Ukrainakriget och Rysslands stopp av gasleveranserna via ledningen Nordstream 1.

Om man tror att priserna i Sverige skulle sjunka om vi producerade ännu mer överskottsel visar bara att man inte förstår hur det fungerar på den internationella energimarknaden.

Den dummaste kommentaren kommer inte oväntat från Ebba Busch, som vill bygga ny kärnkraft i Barsebäck. Kraftverket i Barsebäck kallades ”världens mest felplacerade kärnkraftverk” och orsakade stora diplomatiska slitningar mellan Sverige och Danmark.

Jan Knutsson

”Om man tror att priserna i Sverige skulle sjunka om vi producerade ännu mer överskottsel visar bara att man inte förstår hur det fungerar på den internationella energimarknaden.”
Annons
Annons
Annons
Annons