Omsorgsnämnden och förvaltningen bör arbeta för en förbättring av medarbetares motivation

Replik till Omsorgsnämndens ordförande Marianne Eriksson (S): ”I vår kommun har äldreomsorgen en god kvalitet” (Kb 8 augusti).
Debatt • Publicerad 10 augusti 2018
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vi har hört det förr, speciellt i valtider, och när kriser inträffar för kommuner, regioner eller på riksplan, detta om det är sant eller icke, så är kvalité och beredskap alltid god enligt de närmast involverade.

Nu var det icke kvaliteten i stort, inom vår äldreomsorg jag kritiserade, utan de fall, som framkom i Kristianstadsbladets artiklar (21 juli), som du anser är felaktigt relaterade och icke i samklang med verkligheten.

Jag tror knappast Kristianstadsbladet har anledning att skriva några osanningar om verksamheten inom vår kommunala äldreomsorg, för att vilseleda sina läsare, det vore företagsmässigt mycket osunt, med tanke på den stora upplaga tidningen har i vårt område. Även kritiken vid Arbetsmiljöverkets inspektion i våras, går knappast att komma ”utan om”.

Marianne Eriksson bör förstå att de nämnda eländena, som drabbad samhällets svagaste medborgare under senare år, på våra äldreboende, ger minnesbilder för oss, som på nära håll upplevd nazisternas ohyggliga framfart, utan i övrigt andra sammanlikningar, med vår tids normalt högklassiga förhållanden inom vård och omsorg, där boende i allra flesta fallen möts av empatiska medarbetare. De boende, kunderna, har krav på bäst möjliga bemötande och omvårdnad. Varje tillfälle av misskötsel är ett för mycket.

Det är därför av vikt att våra medarbetares kompetens, med jämna mellanrum, kontrolleras och uppdateras, för att undvika missförhållanden, som är ovärdiga vår kommun.

Med 3000 medarbetare inom kommunens vård och omsorg är det lika viktigt med en god personalvård, som i något storföretag. De nämnda sjukskrivningssiffrorna, 36,2 kalenderdagar per medarbetare i snitt, undersköterskor och vårdbiträden, är totalt ohållbart, och visar, med största tydlighet, att något är rivande galet inom personalpolitiken, om det är arbetsmiljö och/ eller arbetsbelastning, krävs som tidigare nämnd en genomgripande analys. Det går icke att dölja genom att ”sopa under mattan”. Med tanke på de enorma kostnader, mänskliga och ekonomiskt för medarbetarna och kommunen, så höga sjukskrivningssiffror utgör, bör det snarast genomföras en analys, så misshälligheterna kan rättas till med första prioritet. Jag förstår icke varför Marianne Eriksson icke har synpunkter på just ”personalbekymren”, som bör komma i ”första rummet”. Har vi brist på medarbetare, på grund av de höga sjukskrivningssiffrorna, är det icke bara att ständigt skaffa vikarier i brist på ordinarie, som du nämner (Kb 24 juli), utan nämnden och förvaltningen bör arbeta för en förbättring av alla våra medarbetares motivation för arbetet, så de kan känna stolthet och arbetsglädje varje dag de går till arbetet, då blir det garanterat färre ”sjukdagar”.

Lycka till!

Svend E. Pedersen

Åhus