Annons

Onödig taxehöjning i Bromölla!

Bromölla kommun har redan den högsta VA-taxan av samtliga kommuner i Skåne och Blekinge. Trots detta har majoriteten i kommunfullmäktige beslutat att taxan ska höjas ytterligare tio procent från 1 juni 2020. Detta för att bygga upp en kassabehållning för att kunna betala investeringen för kväverening. Vad man däremot inte vet är om det kommer kosta 50, 100 eller 200 miljoner.
Va-taxan • Publicerad 3 april 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bromölla Energi & Vatten AB är ett ekonomiskt välmående bolag.
Bromölla Energi & Vatten AB är ett ekonomiskt välmående bolag.

Vi i Alternativet försökte mana ledamöterna till besinning och eftertanke, följt av ett avslagsyrkande. Moderaterna instämde helt till vårt synsätt. Var för sig framförde vi från båda partierna också tydligt att detta står i strid mot lagen om allmänna vattentjänster! Men detta förändrade inte den ståndpunkt övriga partier redan fattat vid sina respektive förmöten!

Många medborgare lider redan idag av en ansträngd ekonomi och framtiden ter sig ytterst oviss vad gäller arbete och privatekonomi.

”Höjningen drabbar oss alla, eftersom den enbart gäller den fasta taxan. Om man så plomberar alla sina tappkranar kommer man inte undan taxehöjningen.”
Annons

Den beslutade höjningen drabbar hårdast de ekonomiskt svaga grupper av fattigpensionärer, sjukskrivna och arbetslösa. Numera även de som permitteras och friställs på grund av coronavirusets härjningar. Höjningen drabbar oss alla, eftersom den enbart gäller den fasta taxan. Om man så plomberar alla sina tappkranar kommer man inte undan taxehöjningen.

Det kommunala bolaget Bromölla Energi & Vatten AB är ett ekonomiskt välmående bolag som är stadd vid god kassa med 65 miljoner i kassakistan, ett årligt överskott på 15-20 miljoner innan taxehöjningen. Bolaget har god likviditet och soliditet och borde förmånligt kunna låna upp de pengar som krävs för att finansiera en långsiktig investering. Så en taxehöjning för att spara ihop till ett reningsverk som man inte ens vet kostnaderna för känns märklig.

”Tillsammans med fyra moderater och en liberal politiker värnade vi de svaga gruppernas genom att beakta deras intressen framför det ekonomiskt välmående kommunala bolaget.”

Tillsammans med fyra moderater och en liberal politiker värnade vi de svaga gruppernas genom att beakta deras intressen framför det ekonomiskt välmående kommunala bolaget. I den slutliga voteringen röstade vi nej till taxehöjningen. Tyvärr räckte detta inte, eftersom övriga fem partier (S, SD, V, C och KD) röstade för denna höjning. En liberal ledamot avstod från att rösta!

Det brukar ofta vara andra partier som slår sig för bröstet och säger sig värna svaga och utsatta. Den rollen var det andra som tog över i denna fråga!

Stig Gerdin

Alternativet, Bromölla

Annons
Annons
Annons
Annons