Annons

Ordningsvakter är en av många trygghetsskapande åtgärder

I dialog mellan Kristianstads kommun och Kristianstad City samt polisen, avgörs vilka tidpunkter på dygnet vi ska ha ordningsvakter som insats. Detta för att säkerställa att våra insatser är där de gör som mest nytta och att resurserna faktiskt används då behovet finns.
Trygghet • Publicerad 13 februari 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det kan också vara så att vi ibland förstärker och ökar på insatserna när vi får signaler från polisen att dom ser negativa konsekvenser. Säkerhetsavdelningen är kompetenta att göra bedömningen när ordningsvakterna gör mest nytta. Beredskapssamordnaren har i uppdrag att se över schemat för att effektivisera insatserna, dessa baseras på polisens och ordningsvaktsbolagens tidigare rapporter.

För trygghetsskapande åtgärder i centrum är ordningsvakterna endast en utav byggstenarna. Det finns så klart fler. Vi har bland annat gett mer pengar åt Skåne stadsmission och Café David för att öka deras öppettider. Vi har även utökat antalet trygghetskameror, det görs också trygghetsvandringar för att hitta och bygga bort otrygga platser. Varje vecka träffar kommunen aktörer inom förvaltningar och polismyndighet, i en så kallad lägesbildsgrupp där man återrapporterar om veckans händelser. Man tittar också framåt vad vi har framför oss. Finns det någon plats vi behöver förstärka eller något vi behöver vara vaksamma på.

Annons

Dessutom arbetar man långsiktigt för att stärka tryggheten genom det Brottsförebyggande rådet. Andra trygghetsskapande åtgärder som vi satsar på är nattfotboll, och olika lovaktiviteter. Det finns även ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) för att förhindra att barn och unga ska hamna i kriminella kretsar. Styret har för 2024 tillsatt extra medel för målområdet trygghet, där uppdraget är att ta fram modeller för ett långsiktigt arbete tillsammans med Lunds och Malmös universitet; samt upprätta ett brottsförebyggande program. När Galleria Boulevard övertagits av ABK har det också skapat fler möjligheter kring samarbete rörande trygghetsskapande åtgärder.

Oavsett hur många ordningsvakter man har, kommer det alltid att vara ett problem att komma åt tung brottslighet eftersom man inte vet exakt när och var den uppstår; därför är det viktigt att inte bara arbeta repressivt utan också långsiktigt i att stärka tryggheten. Det kan vi bara göra tillsammans!

Camilla Palm (M)

Ian Fernheden (SD)

Christina Borglund (KD)

”Man tittar också framåt vad vi har framför oss. Finns det någon plats vi behöver förstärka eller något vi behöver vara vaksamma på.”
Annons
Annons
Annons
Annons