Annons

Osby, vanskött kommun i fritt fall

Vad skulle härvarande tidning fylla sitt begränsade utrymme med, om man inte haft ett antal klantiga kommuner att rapportera ifrån. Hässleholm har tidigare legat högst på denna föga hedervärda lista, men synes nu hålla på att utkonkurreras av Osby kommun.
Inkompetens • Publicerad 28 januari 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Klantigt och dåligt styrs Osby kommun, anser skribenten. På bilden en manifestation för en ny ishall i byn.
Klantigt och dåligt styrs Osby kommun, anser skribenten. På bilden en manifestation för en ny ishall i byn.Foto: Lasse Ottosson

Hässleholm har visserligen sin vikingaby med mera och Kristianstad sin nyförvärvade galleria men Osby synes mera mångsidig i sin klantighet.

Osbys uppskattade centerpartistiska kommunalråd och starke man, lämnade nyligen alla sina uppdrag, i samband med en otrevlig historia, omkring en tidigare politiker av samma färg. Man ställer sig osökt frågan: Var det bara på grund härav, eller kände han jämväl olust inför vad som komma skulle, vad gäller kommunens ekonomi, utifrån ett flertal tveksamma beslut under också hans mandatperiod.

Annons

Sålunda nu: Ett sjömanskap där kaptenen var den första att lämna skutan. Och inte långt därefter såg sig även styrman (kommundirektören) om efter annan mönstring. Denna mönstring, i angränsande län, löstes dock i vanlig ordning medelst en tidigare, från annan kommun, med skattepengar, avmönstrad ”2:e styrman”. Detta trots enhälliga fackliga protester. Därför seglar Osby kommun nu vidare med ny kapten och samme styrman. Sjökortet är dock fullt av nya och gamla grund.

Vi har nyligen kunnat läsa om ett antal mindre företag i kommunen, som redan har, eller planerar att lägga ner sin verksamhet, i anledning av de kommunala livsmedelsinspektörernas fyrkantiga uppträdande, med det uppenbarliga mottot: Hitta så många fel som möjligt, med därefter skriftlig kommunikation.

Chefen Anders Skoog övertolkar sitt uppdrag som myndighetsperson i denna fråga, när han säger, att man inte kan ge råd, eftersom man sedan har tillsynen. Kvalificerat sk-t-snack. Det är fullt möjligt och många renodlade myndigheter gör detta. Härtill ska läggas, att det alltid finns både regler och undantag, sett till omständigheterna i det enskilda fallet.

Att utifrån tillsyn enligt ovan med mera, sedan i de fall det blir fråga om vite, delge detsamma med hjälp av polis, som skett härstädes, tyder på fullständig avsaknad av omdöme, därest det inte bara är fråga om att tillse att kommunpolisen har tillräckliga och meningsfulla arbetsuppgifter, utöver förskole- och pensionärsbesök. Om så är fallet, är det ju mest rationellt, att hon blir kvar i kommunhuset, och inte flyttar till det nya blåljushuset, som dessutom tär på kommunens kassa, med sådan kraft, att de brandmän som skulle inhysas därstädes, istället måste friställas. Fordomdags fanns en slogan för en viss vara: ”Tänk efter före”. Denna borde återuppväckas också i modern kommunal verksamhet.

Vi alla skattebetalare ser och känner, att den kommunala ekonomin är ansträngd, resulterande i olika mer eller mindre väl genomtänkta förslag, i avsikt att för stunden spara pengar. Men hur stå det till med långsiktigheten och helheten?

Inte mycket har heller, sagts om den kommunala fysiska administrationen. Är den verkligen på rätt nivå för en mindre landsortskommun? Och kommunhuset, med kontor och generösa sammanträdesrum, är det verkligen i storlek, rätt anpassat för en tid med delvis arbete hemifrån, och naturligtvis också viss fältarbetande personal? Finns inte besparingar att göra härstädes?

Olle Nilsson

Opolitisk sanningssägare

””Tänk efter före”. Denna borde återuppväckas också i modern kommunal verksamhet.”
Annons
Annons
Annons
Annons