Annons

Patrullerande närpolis – en valfråga för KD

Enligt en opinionsundersökning som nyligen gjordes i Kb/NSk ansågs kriminalitet, lag och ordning vara den mest aktuella valfrågan. Lösningen på den otrygghet som vissa upplevde och som de flesta ansåg skulle öka tryggheten, var fler poliser, gärna närpoliser, helst patrullerande.
Trygghet • Publicerad 3 juni 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Christina Borglund (KD).
Christina Borglund (KD).Foto: Mikael Persson

Kristdemokraterna värnar familjen som basen i samhället. Familjer kan se olika ut men är ändå utgångspunkten för barns och ungdomars utveckling och framtid. En trygg familj ger åtminstone goda förutsättningar för en trygg uppväxt och bättre förutsättningar till ett bra liv. När familjen inte räcker till, när problem uppstår, då är det samhällets sak att erbjuda stöd och hjälp bland annat genom sociala insatser. En bra skola, möjlighet till vidareutbildning, arbete och tillgång på föreningsliv är också viktiga delar för våra barn och ungdomar, även för vuxna för den delen.

Kristdemokraterna har i sitt valprogram som en av de viktigaste valfrågorna presenterat förslag om en kommunal polis som ska verka som tidigare närpolis, en synlig, patrullerande polis med god lokal- och personkännedom som därigenom kan arbeta förebyggande för ökad trygghet och säkerhet. Vardagsbrotten ska i första hand förhindras, i andra hand klaras upp.

”Många känner sig trygga i vår stad. Det är viktigt och bra. Men droghandel och dess konsekvenser är ett stort problem.”
Annons

Många känner sig trygga i vår stad. Det är viktigt och bra. Men droghandel och dess konsekvenser är ett stort problem. ”Nära medborgare och tillsammans leder vi effektivt och engagerat det brottsbekämpande arbetet”. Så skrev polisen 2019 i sin broschyr ”Nästa steg för svensk polis” gällande sin verksamhetsidé. Vidare skrev man: ”Medborgare över hela landet, oavsett bostadsort, ska vara förvissade om att deras polis skapar trygghet i vardagen och löser lokala problem. Både i glesbygd och i våra större städer ska vi finnas närvarande, nära medborgarna.”

Det är en utmärkt verksamhetsidé som vi både uppmuntrar och stödjer. Polisen gör i mycket ett bra arbete med många goda insatser. En synlig, patrullerande polis i praktiken i våra bostadsområden blir ännu bättre. Den kommunala polisen ska i första hand ha ett brottsförebyggande perspektiv, ett komplement till den nuvarande Polismyndigheten och samarbeta med skola, sociala instanser och föreningar. En mycket viktig uppgift är att förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet och långsiktiga utanförskap. För ett samhälles mål måste vara att alla upplever trygghet. Tryggheten är grunden för vår, våra barns och samhällets framtid.

Christina Borglund, KD Kristianstad, gruppledare

Annons
Annons
Annons
Annons