Annons

Personalen behöver få gå på toaletten och hinna äta

Politikerna i Region Skåne undviker att pratar om ”elefanten i rummet” alltså: Hur ska de ska göra det attraktivt att arbeta inom hälso- och sjukvården? Aldrig tidigare har Vårdförbundet begärt så mycket hjälp av Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön.
Arbetsförhållanden • Publicerad 3 november 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi  behöver bli fler, både nya kollegor och behålla de som finns”.
”Vi behöver bli fler, både nya kollegor och behålla de som finns”.Foto: Stina Stjernkvist/TT

Politikerna i Region Skåne har kommit med löften kring hur tillgängligheten ska öka. Pengar ska satsas på att korta köer och öka tillgängligheten till undersökningar och operationer.

Ja, tillgängligheten behöver bli bättre för Skånes medborgare och det är inte humant eller acceptabelt med de väntetider som idag finns i den skånska hälso- och sjukvården.

Annons

Men ingen av partierna pratar om ”elefanten i rummet” alltså: Hur ska de ska göra det attraktivt att arbeta i regionen. En stor anledning till de långa köerna och väntetiderna är nämligen brist på personal med rätt kompetens.

Malin Tillgren,  Vårdförbundet Skånes ordförande.
Malin Tillgren, Vårdförbundet Skånes ordförande.Foto: Kb/ARKIV

I regionens senaste delårsrapport går det att utläsa att antalet anställda har ökat med 925 st, av dom är det enbart 17 som är sjuksköterskor (här ingår även röntgensjuksköterskor). Samtidigt har det dessutom blivit ett skifte med fler allmänutbildade sjuksköterskor och färre specialistutbildade, vilket också påverkar kompetensen.

Exempelvis vid en operation har en allmänutbildad sjuksköterska inte rätt kompetens utan här krävs det specialistutbildade sjuksköterskor inom anestesi respektive operation.

Antalet biomedicinska analytiker, som bland annat analyserar prover, har minskat med sex och barnmorskorna har minskat med fem stycken. Vårdförbundet organiserar barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor och från vår sida ser vi att arbetsgivaren behöver rekrytera och behålla fler inom våra grupper för att öka tillgängligheten och minska väntetiderna.

”Att lägga fram förslag på att friskvårdspengen ska ökas är positivt. Men när det läggs som enda förslag för förbättring för personalen blir det ett hån.”

För att bli en attraktiv arbetsgivare behövs flera insatser, vilka vi vid flera tillfällen påtalat för både politiker och tjänstemän.

Aldrig tidigare har Vårdförbundet begärt så mycket hjälp av Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Ändå upplever vi inte att frågan tas på allvar av regionen.

Att lägga fram förslag på att friskvårdspengen ska ökas är positivt. Men när det läggs som enda förslag för förbättring för personalen blir det ett hån. Ett hån för våra medlemmar som knappt hinner gå på toaletten under ett arbetspass, inte hinner ta rast, arbetar dubbelpass och ständigt blir jagade med frågor om de kan arbeta extra …

Vårdförbundets medlemmar behöver en god arbetsmiljö med balans mellan krav och resurser, där man känner att man hinner med att utföra sina arbetsuppgifter med kvalitet, där det finns tid för yrkesmässig utveckling och tid för återhämtning.

För att det ska bli verklighet behöver vi bli fler, både nya kollegor och behålla de som finns. Vårdförbundet har många förslag på åtgärder – de viktigaste är lön och löneutveckling, hållbara och hälsosamma arbetstider och möjlighet att få ut sina lagstadgade semesterdagar.

Det behövs även möjlighet att kunna utvecklas i yrket och känna att kunskapen kommer till nytta på arbetsplatsen samt möjlighet att göra karriär inom yrket.

Annons

Vårdförbundet har lösningarna – tar politikerna chansen att sätta in rätt åtgärder för att öka tillgängligheten och minska köerna för skåningarna?

Malin Tillgren, ordförande Vårdförbundet avdelning Skåne

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons