Annons

Politiker måste inse annat än sitt eget bästa

Har under de senaste månaderna i denna tidning kunnat läsa om den politiska cirkusen i Hässleholm.
Turbulens • Publicerad 5 juni 2023 • Uppdaterad 7 juni 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Musikpaviljonen på T4, vid dess tidigare position. I nära anslutning till platsen står nu ett flerfamiljshus.
Musikpaviljonen på T4, vid dess tidigare position. I nära anslutning till platsen står nu ett flerfamiljshus.Foto: Carl-Johan Bauler

Det hela började med att en ljudinspelning om uttalanden av sverigedemokraten Hanna Nilsson publicerades i tidningen. Inspelningen var gjord av ägaren till den så kallade vikingabyn och tydligen tänkt att användas som politisk påtryckning för att uppnå egna fördelar för vikingabyns framtid.

I inspelningen använder Hanna Nilsson allmänt förekommande svordomar och framför vissa omdömen om politiska motståndare och chefstjänstemän i kommunen. Efter detta har det i denna tidning förekommit förvånade uttalanden i samband med privata insändare. Även de inblandade politikerna tycks endast se till sina egna kortfristiga fördelar utan tanke på hur politikernas trovärdighet uppfattas.

”Man kan ju fråga sig hur verkligheten hade utvecklats om den ledande politikerns samtal med kolleger och kommunpersonal även då hade spelats in av utomstående person och publicerats i tidningen för allas kännedom.”
Annons

En annan politisk cirkus utspelades när det för några år sedan fanns en musikpaviljong nära Vankivavägen i parken inom T4 regementsområde, som av hässleholmarna och personer från andra regementsorter bedömdes vara en mycket vacker symbol för Hässleholm som regementsstad med försvarsutbildning under flera år av tusentals unga män. Denna paviljong, som var över 100 år gammal, flyttades trots stora kostnader till en mindre passande plats inom regementsområdet.

Flyttningen genomfördes på initiativ av den dåvarande politiska ledningen trots protester från allmänheten med tusentals namnunderskrifter som sedan nonchalerades eftersom underskrifterna påstods vara felaktigt utförda. De inblandade politikerna tycktes även då se till sina egna intressen och fördelar utan tanke på hur kommuninnevånarna eller väljarna kunde påverkas i sin grundläggande uppfattning.

Man kan ju fråga sig hur verkligheten hade utvecklats om den ledande politikerns samtal med kolleger och kommunpersonal även då hade spelats in av utomstående person och publicerats i tidningen för allas kännedom. Musikpaviljongen hade kanske varit kvar på sin rätta plats till glädje för många som förstår Hässleholms historia och utveckling.

Besviken cirkusåskådare

Annons
Annons
Annons
Annons