Annons

Problemet är att få väljer utbildning inom grön näring

Svar till Landsbygdspartiet Kristianstadsbladet 28/5.
Publicerad 31 maj 2018 • Uppdaterad 1 juni 2018
Detta är en insändare i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Landsbygdspartiet ifrågasätter i en insändare 28/5 Arbetsförmedlingens intresse för de gröna näringarna och menar att myndigheten inte satsar på utbildningar.

Vi anser att kritiken inte är befogad då Arbetsförmedlingens har ett stort antal upphandlade utbildningar runt om i landet, med inriktning Trädgård, Lantbruk, Djur och Naturbruk-Skog. Rekryteringsutbildningar, som nämns i insändaren, är inte den enda utbildningsform som vi bedriver men en effektiv sådan som ger mycket tillbaka för de investerade skattekronorna.

Annons

Vi håller med om att det behövs kompetenstillskott till flera yrken i de gröna näringarna. Lokal samverkan mellan branschen och det offentliga är ett av flera viktiga led i att lösa kompetensbristen. Ett exempel är samarbetet Naturnära jobb med Skogsstyrelsen.

Ett stort gemensamt problem för kompetensförsörjningen inom jord- och skogsbruk är att få väljer att utbilda sig inom näringen. Det är också många yrkesinriktade gymnasieutbildningar som har svårt att fylla sina platser. Problemet med kompetensförsörjning som drabbar gröna näringar är också större och mer generellt.

Vi ser också den lokala samverkan mellan branschen och det offentliga som avgörande för att lösa kompetensförsörjningen. Som ett led i detta driver Arbetsförmedlingen Skåne ett projekt tillsammans med bland andra LRF.

Just nu gör vi en kartläggning av kompetensbehoven inom livsmedelsindustrin och enkätsvaren från 65 000 arbetsgivare presenteras i början av sommaren.

Daniel Warelius

chef Arbetsförmedlingen Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons