Annons

Reformera tandvårdssystemet – tänderna är en del av kroppen

Vilken viktig debattartikel om den ojämlika tandhälsan som Jöran Rubensson, tidigare ordförande för Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) skrivit i Kb/NSk (25 augusti).
Miljöpartiet • Publicerad 10 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Precis som Jöran Rubensson skriver har tandvården blivit en klassfråga. Barn som lever i fattigdom och vuxna med låga inkomster har idag en sämre tandhälsa. För många skåningar innebär dagens höga tandvårdskostnader att mat på bordet måste prioriteras före ett besök hos tandläkaren. Även äldre och personer med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta.

Därför är Miljöpartiet tydliga med att tandvården ska ingå i ett gemensamt högkostnadsskydd med sjukvården. Det skulle innebära att den som går till tandläkaren eller tandhygienisten som mest behöver betala 1 200 kronor per år. Reformen fanns med i Miljöpartiets förslag till ändringsbudget i riksdagen i våras och är ett av våra viktigaste sjukvårdspolitiska förslag i valet.

Annons

Var tionde svensk mellan 30 och 64 år har avstått från att söka tandvård för att de inte har råd, trots problem med tänderna. Med dagens stora prisökningar på bland annat el och livsmedel riskerar den siffran bli ännu högre.

”Dagens system, med olika tandvårdsbidrag, är både krångligt och ineffektivt.”

Många politiska partier pratar om en mer jämlik vård. Men om tandvården, det område där ojämlikheten är som störst, är det förvånansvärt tyst. Frågan om en mer jämlik tandvård dras i långbänk, trots att den statliga utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” kom för nästan ett och ett halvt år sedan. Det som saknas är varken förslagen eller pengarna, utan den politiska viljan.

Stigmat kring dåliga tänder är stort. De personer som behöver tandvård som allra mest avstår många gånger från att söka hjälp eftersom problemen redan är för stora och kostnaden skulle bli hög.

Dåliga tänder påverkar även den psykiska hälsan. Att sakna tänder gör det svårare att prata, le och att tugga. Sociala tillställningar undviks och självkänslan påverkas negativt.

Samtidigt går det också att se en sämre tandhälsa hos patienter med psykisk ohälsa, som ångest, depressioner och neuropsykiatriska sjukdomar. Andra grupper som har sämre tandhälsa är till exempel personer med demens, ätstörningar och missbruk

Miljöpartiet vill göra det enkelt och billigt att söka hjälp av tandvården. Dagens system, med olika tandvårdsbidrag, är både krångligt och ineffektivt. Därför behövs ett reformerat tandvårdssystem som kan minska klyftorna i samhället.

Ett tandlöst högkostnadsskydd är inte ett jämlikt högkostnadsskydd. Ingen ska behöva välja mellan mat på bordet eller ett besök hos tandläkaren. Tänderna är en del av kroppen och det är hög tid att tandvården blir billigare. Miljöpartiet går till val på en tillgänglig och professionell tandvård som alla skåningar har råd att besöka.

Mätta Ivarsson, gruppledare och Miljöpartiets toppnamn i regionvalet.

Lena Östholm Munkberg, tillförordnat språkrör för Gröna seniorer Riks och Miljöpartiets listetta i Nordvästkretsen

Dolores Öhman, listetta för Miljöpartiet i nordostkretsen

Annons
Annons
Annons
Annons