Annons

Relevanta frågor om uteblivet Miró-museum

Angående ”Att inrätta ett permanent Mirómuseum borde bli ett kommunalt projekt” den 26 augusti.
Kultur • Publicerad 1 september 2022 • Uppdaterad 2 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Frågorna om det uteblivna Miró-museet är högst relevanta, anser Anders Tell (S).
Frågorna om det uteblivna Miró-museet är högst relevanta, anser Anders Tell (S).Foto: Mikael Persson

Göran Samuelsson med flera väckte frågan om ett Miró-museum för ett par år sedan. Frågan om ett museum tvärdog dock efter interna stridigheter i det borgerliga styret. Samuelsson ställer också frågan om varför boken om Mirós konst inte är färdigställd. Mirós affischer, en samling som är unik, är väl värd att uppmärksamma och visa. Det är högst relevanta frågor.

”Sanningen är att det nuvarande borgerliga styret ägnar kultur överhuvudtaget ett mycket ringa intresse.”

Sanningen är att det nuvarande borgerliga styret ägnar kultur överhuvudtaget ett mycket ringa intresse. Vi har två tunga kulturinstitutioner i Kristianstad, Musik i Syd och Regionmuseet. Till dessa har anslagen dragits ner, dels av det borgerliga regionala styret och dels av kommunen, under den här mandatperioden. Det borgerliga styret i kommunen har dessutom gjort kraftiga nedskärningar på den kommunala musikskolan. Musiken, som har starka traditioner i Kristianstad försummas grovt. I kommunens evenemangsverksamhet spelar kultur en mycket liten roll. Här finns inga djärva framåtsyftande satsningar eller idéer om utveckling. Strategiska frågor som rör kultur och hur vi kan dra nytta av den för kommunens utveckling lyfts i stort sett aldrig på en övergripande nivå i kommunen.

Annons

Kulturen har en stor betydelse på flera sätt. I ett debattinlägg tidigare i sommar lyfte undertecknad och Ulrika Tollgren kulturen som ett viktigt område för utveckling och tillväxt i kommunen. En stark kultursektor är en faktor som stärker det lokala näringslivets konkurrenskraft och gör Kristianstad intressantare att etablera sig i. Kring detta behöver vi ett politiskt styre i kommunen som inser och förstår värdet av ett starkt och dynamiskt kulturliv. Den insikten finns inte hos det nuvarande styret i kommunen. Intresse tycka saknas.

Anders Tell

Oppositionsråd (S)

Annons
Annons
Annons
Annons