Annons

Rör inte våra filialbibliotek

I en artikel i Kristianstadsbladet den 17 februari som handlade om planerade besparingar i Kristianstad kommun framgick det att finns förslag på att totalt spara 200 miljoner kronor för 2021. Dessa förslag är enligt artikeln framtagna av förvaltningarna och ska ligga till grund för det budgetarbete som pågår inför 2021, skriver Ulla Inezdotter och Lars Nilsson i Everöd.
Spartider • Publicerad 24 mars 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att säkra gratis tillgång till böcker för alla är en demokratisk rättighet och inget man ska ta lätt på
Att säkra gratis tillgång till böcker för alla är en demokratisk rättighet och inget man ska ta lätt påFoto: Tomas Oneborg/SvD/TT

I artikeln står det att man bland annat föreslår att biblioteksfilialerna i Linderöd, Färlöv, Österäng och Everöd ska stängas. Ser man på utvecklingen i Sverige sedan 2000 är det milt uttryckt nedslående. Enligt TV4 har cirka en fjärdedel av alla folkbibliotek lagts ned, från 1 460 till 1 109. Detta till trots att det är en uttalad ambition från staten att biblioteken ska värnas. Det är ledsamt att med detta i åtanke läsa artikeln i Kristianstadsbladet.

”Med tanke på hur servicen under en lång följd av år minskat i byn skulle en nedläggning bli ytterligare en spik i kistan för oss.”

För oss som bor i Everöd är biblioteket en viktig sak. Med tanke på hur servicen under en lång följd av år minskat i byn skulle en nedläggning bli ytterligare en spik i kistan för oss. Allt fler ställer sig frågan varför det satsas miljoner på badhus, arenan och inte minst flygplatsen men när det gäller att hålla igång ett litet filialbibliotek i Everöd, som enligt uppgift kostar mindre än 200 000 kr per år att driva runt, då blir det minsann alldeles för dyrt. Bara kommunens stöd till flygplatsen skulle kunna garantera filialens fortlevnad i närmare 60 år.

”Det kommunen istället för att diskutera nedläggning borde göra är att utöka biblioteksfilialerna, hålla mer öppet, utöka ytorna och inte minst aktivt arbeta för att fler ska få upp ögonen för denna fantastiska samhällsservice ...”
Annons

Biblioteken fyller en oerhört viktig funktion i vårt samhälle, att säkra gratis tillgång till böcker för alla är en demokratisk rättighet och inget man ska ta lätt på. Det finns otaliga undersökningar och studier som visar på den stora nyttan med bibliotek som är lättillgängliga med generösa öppettider även ute i de små orterna. Att som barn och ungdom ha tillgång till ett bibliotek på hemorten stimulerar läsning av böcker och är av stort värde för resten av livet. Det kommunen istället för att diskutera nedläggning borde göra är att utöka biblioteksfilialerna, hålla mer öppet, utöka ytorna och inte minst aktivt arbeta för att fler ska få upp ögonen för denna fantastiska samhällsservice som den faktiskt är.

Ulla Inezdotter

Lars Nilsson

Everöd

Annons
Annons
Annons
Annons