Annons

S saknar svar på hur Skånes elförsörjning ska tryggas

Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna i Region Skåne verkar sakna tydliga svar på hur partiet vill lösa den skånska energikrisen och möta det enormt ökande effektbehov vi ser framöver.
Liberalerna • Publicerad 3 december 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Dyra kilowattimmar.
Dyra kilowattimmar.Foto: TT/ARKIV

När Skånes städer växer och när transportsektorn och industrin elektrifieras ökar efterfrågan på elektrisk effekt.

Det maximala effektbehovet i Skåne förväntas öka med 8 procent till 2030 och totalt 30 procent till 2040. Att säkerställa en trygg elförsörjning är därför avgörande för vår regions utveckling. Inte minst för att nå klimatmålen behöver tillgången till fossilfri el kunna garanteras.

Annons

Tyvärr finns det redan idag stora bekymmer med elförsörjningen i Skåne, vilket har blivit alltför tydligt de senaste åren. Den lokala elproduktionen har minskat, skånska elkunder betalar skyhöga elpriser och företagen får inte den effekt de behöver.

Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att Socialdemokraterna i Region Skåne verkar sakna tydliga svar på hur partiet vill lösa den skånska energikrisen och möta det enormt ökande effektbehov vi ser framöver.

I Socialdemokraternas viktigaste politiska dokument, partiets förslag till regionbudget, skriver man storstilat om att Skåne ska bli ledande inom produktion av förnybar el och att ”de projekt för egen produktion av el som nu genomförs ska växlas upp”.

”Det enda besked Yvonne Augustin kunde ge var att Socialdemokraterna inte ser något behov av kärnkraft. Det duger inte.”

Vilka ”projekt” som Socialdemokraterna syftar på framgår dock inte. Inte heller framgår det vad S anser att Region Skåne konkret ska göra för att bli ”ledande inom produktion av förnybar energi”. Ska regionen bygga vindkraftverk? Eller kanske investera i någon annan, planerbar, energikälla?

Saken blev inte mycket tydligare när jag i regionfullmäktiges talarstol nyligen ställde frågan till Yvonne Augustin, partiets främsta företrädare i regionala utvecklingsfrågor i Skåne.

Kan du ge några exempel på egen produktion av förnybar el i Region Skåne? Det kunde inte Augustin. Kommer denna produktion av förnybar el att täcka Skånes framtida elbehov? Inget svar. Det enda besked Yvonne Augustin kunde ge var att Socialdemokraterna inte ser något behov av kärnkraft. Det duger inte. De skånska elkunderna förtjänar mer än så.

För Liberalerna är energipolitiken och den skånska elförsörjningen prioriterade frågor.

Vi har gång på gång krävt att regeringen ska agera för att trygga den skånska elförsörjningen och minska orättvisan i elpriser mellan landets olika delar. Men hittills har ingenting hänt.

Att den socialdemokratiska regeringen vänt Skåne och de skånska elkunderna ryggen har varit tydligt en längre tid. Nu tvingas vi konstatera att även Socialdemokraterna här i Skåne visar brist på engagemang och saknar politik för att lösa elkrisen och möta den utmaning med ökande effektbehov vi står inför. Det är bara att beklaga.

Den som på allvar vill se en grön omställning av samhället måste ha trovärdiga svar på hur elförsörjningen ska tryggas. Socialdemokraterna saknar dessa svar, på både nationell och regional nivå.

Annons

Louise Eklund (L), regionråd och förste vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons