Annons

Så kan åtgärder förhindra nästa skogsbrand i Skåne

I sommar väntas nya värmerekord. Det innebär stora risker för skogsbränder i Skåne. Nu är det viktigt att allmänhet och skogsägare i Skåne tillsammans bidrar till att minska brandrisken, skriver representanter för stiftelsen Skogssällskapet.
Skogssällskapet • Publicerad 2 juni 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det är torrt i markerna. Under onsdagsmorgonen bröt det ut en skogsbrand utanför Lönsboda.
Det är torrt i markerna. Under onsdagsmorgonen bröt det ut en skogsbrand utanför Lönsboda.Foto: Mikael Persson

Efter sommaren 2018 har Sveriges brandberedskap ökats avsevärt, bland annat genom att räddningstjänsterna organiserat sig för en bättre samverkan över kommun- och regiongränser. Men Skånes 15 600 skogsägare, liksom varje människa som rör sig i skog och mark, kan också bidra till att minska brandrisken.

Det här är våra råd till dig som äger skog:

Annons

Håll skogsvägarna rena. Röj bort sly i vägrenen så att skogsbilvägarna hålls öppna och skapar brandgator i landskapet. Även mossa i mitten av vägen bör tas bort. Ha uppdaterade kartor tillgängliga så att räddningstjänsten kan planera effektivt.

Röj runt byggnader. Skydda bostäder, lador och andra fastigheter genom att hålla lättantändlig växtlighet på avstånd från husväggarna. Förvara inte lättantändliga material så att de utgör en länk mellan skogsbryn och hus.

Vidta åtgärder så att brandrisken minimeras vid skogsarbete. Vid röjning, motorsågsarbete, markberedning och skotning av virke finns risk för gnistbildning som i värsta fall kan starta en skogsbrand.

Organisera er lokalt. Ta kontakt med grannar, andra skogsägare och det lokala föreningslivet, som orienterare, ridklubbar eller andra som rör sig i skogen. Inventera vilka som har fordon eller utrustning som kan bli användbar, exempelvis gödseltankar och generatorer.

”Mer lövinblandning stärker skogens motståndskraft mot såväl skadegörare som skogsbränder. Den högre luftfuktigheten i en lövskog dämpar och saktar ner en brand.”

Även privatpersoner som rör sig i naturen kan bidra till att minska risken för bränder. Ett exempel är att alltid ta del av aktuell information på länsstyrelsens och kommunens hemsidor om eldning innan man packar grillkorven. Ett annat är att alltid ta med skräp från utflykten hem. Kvarlämnat glas och glödande fimpar kan orsaka allvarliga bränder.

Om sommaren blir torr ökar inte bara brandrisken. Det finns också stora risker att granbarkborreangreppen ökar än mer. Skogssällskapet vill uppmana den som äger och brukar skog att på längre sikt öka variationen i skötsel och förvaltning av fastigheten, genom att bland annat gynna lövträd.

Mer lövinblandning stärker skogens motståndskraft mot såväl skadegörare som skogsbränder. Den högre luftfuktigheten i en lövskog dämpar och saktar ner en brand.

Slutligen: Larma alltid genast om olyckan är framme. En skogsbrand sprider sig snabbt och varje minut är viktig. Tillsammans kan vi minska risken för skogsbränder i Skåne.

Carl-Johan Bengtsson, regionchef Skogssällskapet i Skåne

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef Skogssällskapet

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.
Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.Foto: Skogssällskapet
Carl-Johan Bengtsson, regionchef Skogssällskapet i Skåne.
Carl-Johan Bengtsson, regionchef Skogssällskapet i Skåne.Foto: Skogssällskapet
Annons
Annons
Annons
Annons