Annons

Så vill Moderaterna skydda riskgrupper

För en del innebär covid-19 en särskild risk. Det handlar exempelvis om personer med lungsjukdomar, de som har kraftigt nedsatt immunförsvar efter att ha besegrat cancer eller de som genomgått någon form av transplantation. En del av dem har kunnat jobba hemifrån, men långt ifrån alla. De som inte kunnat jobba hemifrån eller avskilt har tvingats gå till jobbet med livet som insats. Andra, som avstått från arbete, har tvingats ta sms-lån för att kunna betala hyran, Maria Malmer Stenergard (M) och ytterligare två M-riksdagsledamöter.
Coronakris • Publicerad 13 juni 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Personer i riskgrupper bör kunna få ersättning om det inte kan arbeta hemifrån.
Personer i riskgrupper bör kunna få ersättning om det inte kan arbeta hemifrån.Foto: Stina Stjernkvist/TT

Våra välfärdssystem är inte anpassade för pandemier och behöver justeras för att kunna hantera den extraordinära situation som vi befinner oss i. Moderaterna presenterade redan i mars ett förslag om ersättning till personer i riskgrupper och deras familjemedlemmar, för att de inte ska behöva utsätta sig för onödiga risker. En enig riksdag ställde sig bakom vårt förslag den 16 april.

Efter lång tids väntan har regeringen till slut tagit fram ett förslag, men reglerna planeras träda i kraft först den 1 juli – nästan tre månader efter att riksdagen gav regeringen i uppdrag att ändra regelverket. Arbetet går alldeles för långsamt på det rödgröna regeringskansliet.

”I det förslag som regeringen valt att gå fram med kommer exempelvis inga anhöriga till vuxna i riskgrupper att kunna få ersättning.”
Annons

Det är också oroväckande att regeringen kraftigt har valt att begränsa de grupper som kan omfattas av den förebyggande sjukpenningen. I det förslag som regeringen valt att gå fram med kommer exempelvis inga anhöriga till vuxna i riskgrupper att kunna få ersättning. Detta trots att riksdagen uppmanat regeringen att utreda möjligheten till ersättning även för dessa.

Moderaterna kommer fortsätta driva regeringen framför oss – ingen som tillhör en riskgrupp ska tvingas välja mellan att klara sin ekonomi eller att bli utsatt för sjukdom.

Maria Malmer Stenergard (M)

Ordförande Socialförsäkringsutskottet

Riksdagsledamot, Åhus

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Socialpolitisk talesperson

Ulrika Heindorff (M)

Ledamot i Socialutskottet

Riksdagsledamot, Skåne Västra

Annons
Annons
Annons
Annons