Annons

Samtalet om pandemin har fått slagsida

”Vi kommer att överösas av efterklokhet och lärdomar när vi är igenom denna pandemi”, säger Johan Carlsson, Folkhälsomyndigheten i SvD den 8 juni. Det offentliga samtalet om den pågående coronapandemin, som vi inte sett slutet på, får en allt större slagsida. Mängder av människor verkar på några veckor specialistutbildats till epidemiologer och uttalar sig vitt och brett om den ”svenska pandemistrategin”, skriver Rune Degerhammar, Kristianstad.
Coronapandemin • Publicerad 10 juni 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ebba Busch (KD) inför partiledardebatten om corona i SVT:s Agenda.
Ebba Busch (KD) inför partiledardebatten om corona i SVT:s Agenda.Foto: Jonathan Näckstrand/TT

Det är oerhört tragiskt att så många har dött i covid-19. Årligen dör 1 500 000 i tuberkulos, en sjukdom som vi känt till i tusentals år och ofta kan bota …

Det avkrävs ”klara” svar på något vi fortfarande vet lite om och under tiden sprider ”google-experter” det ena påhittet efter det andra. De tar det som passar deras syften och misstolkar vetenskapliga data och dialoger som ”oklarhet och oenighet”. Men diskussioner i vetenskapssamhället pågår alltid eftersom vårt vetande är en process och ytterst sällan ett slutresultat. Kunskap är konklusioner utifrån de fakta som finns tillgängliga vid en viss tidpunkt. Den granskas och uppdateras fortlöpande. Oklarheterna finns oftast i ”betraktarens öga”.

”Efterklokheten är, som vanligt – enorm! Nyligen anklagade en desperat ”kristen” partiledare i SVT regeringen för att med ”berått mod låtit människor dö”.”
Annons

Allt oftare påstås, inte minst från de som under den värsta delen av krisen haft noll (0) konstruktiva råd, att den övergripande svenska smittskyddsstrategin har misslyckats. Har den det? Borde Folkhälsomyndigheten och regeringen ha krävt samma hårda nedstängning av det svenska samhället som i exempelvis Danmark?

Tyst protest utanför Folkhälsomyndigheten.
Tyst protest utanför Folkhälsomyndigheten.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Efterklokheten är, som vanligt – enorm! Nyligen anklagade en desperat ”kristen” partiledare i SVT regeringen för att med ”berått mod låtit människor dö”. Åsikter och utspel verkar hänsynslöst styras av att vederbörande politiker vill ha poäng hos sina orubbliga kärnväljare eller om de ser pandemins effekter mest ur ett ekonomiskt perspektiv eller sjukvårdens, det vill säga ett akut hälsoperspektiv, aldrig långsiktigt. Att se hela bilden samtidigt som Folkhälsomyndigheten och regeringen försöker är tydligen för komplicerat!

”Vill vi diskutera smittskyddsstrategiers inverkan på pandemier borde vi jämföra regioner inom samma land om regionerna har samma statistik och strategi ...”

Ska det tvunget spekuleras kunde vi kanske kräva ett uns av logik. För ligger inte Malmö och Skåne i Sverige?

Har den svenska strategin varit annorlunda här jämfört med övriga delar av Sverige?

Vill vi diskutera smittskyddsstrategiers inverkan på pandemier borde vi jämföra regioner inom samma land om regionerna har samma statistik och strategi och helst samma sociala, politiska och byråkratiska struktur samt sjukvårdsresurser. Annars är jämförelser inte bara meningslösa utan direkt missvisande!

”Vill vi verkligen veta vad som orsakar att många insjuknar och varför många dör är vi inte hjälpta av ovetenskapliga spekulationer.”

De som förklarar skillnaderna i dödstal mellan Danmark och Sverige som en konsekvens av Folkhälsomyndighetens allmänna strategi och inte ser det som en följd av hur och när vi fick in smittan och hur olika regioner varit ledda och rustade för en pandemi samt äldrevårdens nedmontering de senaste decennierna har mycket att förklara. De kan börja med att berätta varför Malmö har lägre dödstal än Köpenhamn och Skåne som helhet lägre dödstal än Själland.

Vill vi verkligen veta vad som orsakar att många insjuknar och varför många dör är vi inte hjälpta av ovetenskapliga spekulationer.

Rune Degerhammar

Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons