Annons

Samverkan med småbrukare minskar vår sårbarhet

Vi kunde 8 och 9 maj fira att det är 75 år sedan det blev fred i Europa efter de allierades seger över Nazityskland. En epok med avkolonialisering i världen inleddes medan välfärdsstater växte fram på flera håll, skriver Tord Björk Kristianstad tillsammans med flera företrädare för nybildade Nätverket Folk och fred.
Folk och fred • Publicerad 11 maj 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Självförsörjningsgraden när det gäller livsmedel måste höjas, skriver Nätverket för Folk och fred.
Självförsörjningsgraden när det gäller livsmedel måste höjas, skriver Nätverket för Folk och fred.Foto: Janerik Henriksson/TT

Idag finns det anledning att uppmärksamma nya hot, som ökar vårt samhälles sårbarhet. Därför stödjer det nybildade Nätverket Folk och Fred namninsamlingen ”Utan bönder ingen civil beredskap!” Det blir nätverkets första utåtriktade kampanj.

Detta nätverk, där enskilda och folkrörelser kan vara medlemmar, verkar för både fred på jorden och fred med jorden. Feministen och pacifisten Elin Wägners bok ”Fred med Jorden” förordar en omställning till ett ekologiskt hållbart jordbruk och samhälle. Det menar vi är en angelägen uppgift för mänskligheten, minst lika mycket idag som när boken gavs ut 1940.

”Matlager som kunde räcka för att försörja befolkningen under ett halvår slumpades bort för en billig penning eller kastades på soptippen.”
Annons

Namninsamlingen ”Utan bönder ingen civilberedskap” startades av organisationer för småbrukare, miljö och solidaritet. Under 1990-talet lades den civila beredskapen ner i Sverige. Matlager som kunde räcka för att försörja befolkningen under ett halvår slumpades bort för en billig penning eller kastades på soptippen. En mattrygghet som kostade 20 kronor per invånare årligen gjorde man sig av med, medan Finland behöll sina lager.

Här saknas innehåll

I utrikesdeklarationen 2010 förklarade Alliansregeringen att ”Sverige varit pådrivande för att stärka Europeiska unionens gemensamma utrikes- och försvarspolitik har bidragit till att unionen i dag har en unik förmåga till såväl civil som militär krishantering.” När den egna civila beredskapen var nedlagd, var förhoppningen att Sverige kunde förlita sig på solidariteten inom EU och inköp på världsmarknaden, en linje som också rödgröna regeringar stått för sedan dess. Varken beredskapslager för mat, bränsle eller mediciner och medicinsk utrustning skulle behövas.

”Vi menar att en viktig väg till fred är att minska vårt samhälles sårbarhet i samverkan med bönder och inte minst småbrukare.”

Detta har visat sig vara en illusion. I vårt arbete för fred med jorden vill vi därför lyfta fram krav på återupprättande av beredskap för att trygga folkförsörjningen och höja självförsörjningsgraden av livsmedel. Coronakrisen har visat på vikten av civil beredskap, och motiverar att fredsrörelsen också sluter upp bakom dessa krav.

Nätverket Folk och Fred samlar en stor bredd av människor och organisationer för freden, miljön och välfärden och mot militär upprustning. Vi kan ha olika syn på vägen mot detta mål. Vi kan vilja värna om den gudomliga skapelsen, säga att det viktiga är att lämna gården och lokalsamhället efter sig i bättre skicka än det man fick ärva, eller att kortsiktiga vinstintressen inte ska få vara överordnade värnandet av naturen och mänskliga värden. Vi menar att en viktig väg till fred är att minska vårt samhälles sårbarhet i samverkan med bönder och inte minst småbrukare. Därför uppmanar vi alla att skriva under namninsamlingen ”Utan bönder ingen civil beredskap!”

Tord Björk

Kristianstad Aktivister för fred

Michel Diaz Nocetti

Sollentuna, Nej till Nato

Lars Drake

Uppsala, i Folket i Bild/Kulturfront

Annons

Conny Hansson

Rättvik, grafiker

Birgitta Hedström

Broddetorp, Jordens Vänners Bonde- och Urfolksutskott samt Odlarföreningen Små Frön.

Thorsten Laxvik

Edsele, jordbrukare

Roland von Malmborg

Saltsjöbaden, ordförande för Gröna kristna

Annons
Annons
Annons
Annons