Annons

Sanslöst ”ekonomiskt tänk” av trion i rådhuset

Tjosan! Nu har vi majoritet i rådhuset och då beslutar vi som vi vill, verkar KD och SD med M i spetsen vara överens om när man nu beslutat öka såväl den politiska administrationen, som arvodena enligt artikel i Kb/NSk (5/12).
Budget • Publicerad 8 december 2022 • Uppdaterad 9 december 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att hänvisa till hur det ser ut i regionfullmäktige, som Camilla Palm (M) gör, är i sammanhanget en dålig ursäkt.
Att hänvisa till hur det ser ut i regionfullmäktige, som Camilla Palm (M) gör, är i sammanhanget en dålig ursäkt.Foto: Mikael Persson

Att vara förtroendevald är ett förtroendeuppdrag enligt devisen: ”Har du makten, missbruka den icke”. Våra förtroendevaldas uppdrag skall självklart följa vårt demokratiska styrelseskick, på såväl kommunal, regional som riksnivå. Vi kommuninvånare förväntar en sansad förd ekonomisk politik med ett gott grepp om den kommunala ”hushållningen”, samt i stora drag. Ett bra och transparent samarbete mellan våra förtroendevalda, alltid med kommunens bästa för ögonen.

Vi har framför oss en tuff ekonomisk situation, som kommer att kräva stor återhållsamhet, för den enskilda kommunmedlem, såväl som för vår kommun i stort. Att ”treklövern”, som en av sina första åtgärder beslutar om ökade utgifter för ytterligare arvodeshöjning och ökande antal politiska ordförande, med ytterligare kostnader till följd är, i dagens ekonomiska läge, en skandalös åtgärd av vår politiska ”treklöver” i rådhuset.

”Med ett mycket oroande världsläge och en ”galopperande” inflation, behöver våra nya förtroendevalda ledamöter, ge akt på och föra en sansad ekonomisk politik, samt verka för samarbete över partigränserna.”
Annons

Varje kapitel i politiken bjuder på nya utmaningar, och ibland på överraskningar. Vad hade vår förtroendevalda trio förväntat för reaktion på sitt beslut att tillsätta flera tjänster i en redan tillräckligt stor församling? Att, som Camilla Palm, förorda förändringen i dagens ”tilltufsade” ekonomiska läge till: ”Det är i likhet med hur det är i regionfullmäktige”, är en i sammanhanget dålig ursäkt, som visar att man icke är riktigt klara över vilken ekonomisk situation allas vår Kristianstads kommun befinner sig i.

Med ett mycket oroande världsläge och en ”galopperande” inflation, behöver våra nya förtroendevalda ledamöter, ge akt på och föra en sansad ekonomisk politik, samt verka för samarbete över partigränserna. Det krävs ett gott samarbete mellan våra förtroendevalda, om vi skall klara att amortera kommunens låneskuld på mer än 3,5 miljarder kronor, som med ständigt stigande räntor blir en stor belastning för vår ekonom framöver. Kommunens kassakista är redan hårt dränerad. Jag önskar er alla på rådhuset framgång och god arbetslust med bättre ”ekonomiskt tänk”. Lycka till!

Svend E. Pedersen, Åhus

Annons
Annons
Annons
Annons