Annons

SD Hässleholm ovarsamma med sanningen

Styret med S och M i Hässleholm är positiva till att företagare vill bygga i vår kommun. När förutsättningarna har förändrats så ser vi ingen anledning att hindra vidare planarbete på Sjörröds gård.
Bygge i Sjörröd • Publicerad 8 februari 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Så här såg förslaget till flerfamiljshus vid Sjörröds gård ut. Illustraton: Uulas arkitekter
Så här såg förslaget till flerfamiljshus vid Sjörröds gård ut. Illustraton: Uulas arkitekter

Tvärtom är det positivt med utveckling i kommunen och med möjligheter för fler att bo och verka i vår fina stad och kommun. Dock har inte alla partier denna positiva syn.

I ärendet kring Sjörröds gård kan vi läsa följande påståenden i lokal media: SD påstår att de inte informerats om förlikningsavtalet. Detta stämmer inte, vid ett möte den 9 januari informerades presidiet i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, där Paul Thurn från SD ingår om förlikningsavtalet. Där informerades även om att avtalet skulle tas upp i kommunstyrelsen i januari för beslut.

Annons

Förlikningsavtalet gick sedan ut med handlingarna en vecka innan kommunstyrelsens möte. Då har samtliga partier möjlighet att ställa frågor eller be om information från såväl tjänstepersoner som juridisk expertis. SD har ju dessutom förmånen att ha ett heltidsarvoderat kommunalråd vilket ger tid och möjlighet att sätta sig in i frågor ordentligt beroende på hur tiden utnyttjas.

På kommunstyrelsens möte medverkade såväl ansvariga tjänstepersoner som juridisk expertis och det fanns möjlighet att ställa frågor. Frågor ställdes och svar gavs, avstämning skedde därefter om det fanns ytterligare frågor vilket mötesdeltagarna nekade till. Således stämmer inte påståendet att det inte fanns mer än fem minuter för frågor.

SD anser att myndighetsutövningen påverkas med förlikningsavtalet, vilket såväl tjänstepersoner som juridisk expertis förklarade att så inte är fallet. Det svaret gavs på mötet från jurist med expertkunskap i ämnet men SD anser sig veta bättre.

Lena Wallentheim (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Lina Bengtsson (M)

Kommunalråd

Bo Persson (M)

Ordförande miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Johan Lindman (S)

Annons

Ersättare i kommunstyrelsen

”Svaret gavs på mötet från jurist med expertkunskap i ämnet men SD anser sig veta bättre.”
Annons
Annons
Annons
Annons