Annons

Se kraften i de gröna näringarna

Skåne har en omfattande livsmedelsproduktion och har förutsättningar att bli en ännu starkare mat- och dryckesregion. Våra gröna näringar och odlingar ger stor tillgång till lokalproducerad mat, vilket är en vinst på många plan. Industrin bidrar med mängder av skånska jobb men ger också förutsättningar att konkurrera med importerad mat som har större klimatpåverkan än den lokalproducerade.
Debatt • Publicerad 30 juni 2018
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Våra gröna näringar och odlingar ger stor tillgång till lokalproducerad mat.
Våra gröna näringar och odlingar ger stor tillgång till lokalproducerad mat.Foto: Claes Nyberg

Det är inte bara transportsträckan som spelar roll i det avseendet. I jämförelse med genomsnittet i EU ger ett kilo svenskt nötkött ungefär 25 procent mindre utsläpp av klimatgaser. Dessutom har vi Europas lägsta antibiotikaanvändning. I Sverige får antibiotika bara användas till sjuka djur. Det kan låta som en självklarhet, men i många länder i Europa används medicinering i förebyggande syfte och ges faktiskt till helt friska djur. Det innebär att vi människor får i oss antibiotika via det importerade köttet. Antibiotikaresistensen breder ut sig och är ett stort problem som måste tacklas.

I Skåne finns också livskraftigt entreprenörskap och mängder med innovation. Kristianstadsbaserade Krinova är en grogrund för nya, smarta och hållbara lösningar inom livsmedelsindustrin som sektorn behöver. Här finns en enorm innovationskraft att ta till vara på. Det handlar om allt från nya livsmedelsprodukter till nya förädlingsmetoder och möjligheter att utveckla produktionen. Ett gott exempel är Gårdsfisk i Skättilljunga utanför Tollarp som odlar fisk i lador. Näringslivet på landsbygden är full av idéer och entreprenörskap som Skåne och Sverige behöver.

Annons

Vi i Centerpartiet vill underlätta för de mindre företagen genom att bland annat göra det lättare att delta i offentliga upphandlingar. På centerpartiets initiativ har det redan blivit så i Kristianstads kommun. Denna åtgärd tillsammans med att distributionen sker via en samordningscentral ut till skolor, förskolor och äldreboenden gör att kött, bröd, frukt och grönsaker nu huvudsakligen är lokalproducerade. Bra för både kvaliteten på maten och miljön.

Allt detta gör också Skåne till en attraktiv region att besöka. Skåne är ett starkt namn som mat- och dryckesregion, med restauranger i världsklass, gårdsbutiker, vingårdar och mikrobryggerier. Den prägeln kan vi stärka ännu mer. Därför vill vi till exempel att gårdsförsäljning av öl och vin ska bli tillåtet i Sverige. I vår har riksdagen sagt ja till att gårdsförsäljning ska kunna tillåtas i Sverige och Region Skåne har ansökt om att bli en försöksregion. Vi är övertygade om att det finns bra lösningar på hur vi kan uppnå det självklara att låta vinodlare och mikrobryggerier sälja sina egenproducerade varor i anslutning till verksamheten utan att hota alkoholmonopolet. Bara den politiska viljan finns, och det gör den definitivt hos Centerpartiet.

Det finns mycket livskraft och potential i de gröna näringarna som gör att Skåne kan gå ännu starkare framåt. Därför jobbar vi i Centerpartiet hårt för att ge ännu större frihet och bättre förutsättningar för företagare och aktörer på landsbygden. Så låter vi hela Skåne leva och utvecklas.

Ingrid Karlsson (C)

Kristianstad

Lars-Göran Wiberg (C)

Hässleholm

Kandidater i regionvalet

Annons
Annons
Annons
Annons