Annons

Skamligt och oseriöst att göra politik av väktarna

Det är minst sagt oseriöst och närmast skamligt av Daniel Tejera (L) att politisera väktarfrågan där han skapar oro bland befolkningen för att gynna sina egna politiska syften, det vill säga att utnyttja invånarnas okunskap i ett tragiskt försök att framhäva sig själv.
Politik i Kristianstad • Publicerad 20 februari 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Christina Borglund (KD), Camilla Palm (M) och Ian Fernheden (SD) slår tillbaka mot kritiken.
Christina Borglund (KD), Camilla Palm (M) och Ian Fernheden (SD) slår tillbaka mot kritiken.Foto: Sofia Åström

Replik från Camilla, mig och Christina på Daniel Tejeras insändare.

De direktiv som lämnats från styret är att ordningsvakterna ska sättas in när dessa behövs, inte på tider när knappt någon är i stan. Det är exempelvis inte kommunens uppgift att förhindra snatteri, eller att dessa rör sig inne i butiker; utan ordningsvakterna ska skapa trygghet när polisen (som har huvudansvaret) inte har möjlighet. Ordningsvakter är inte gratis, utan kostnaderna måste ju vägas mot andra insatser på trygghetsområdet. Att då som tidigare manna upp ordningsvakter på förmiddagar eller andra tider när dessa pengar kan få högre verkningsgrad i andra insatser, behöver varje ansvarsfullt styre se till blir fallet. Men det är möjligt att Liberalerna under Tejeras ledning tycker det är bättre med klassisk symbolpolitik, kanske lurar han också någon. Styret tar istället ansvar och försöker se till att kostnaderna inte springer iväg samtidigt som vi vill ha utdelning av de pengar vi lägger.

Annons

Idag har kommunen outsourcat inhyrning av ordningsvakter till Kristianstad City som också representerar handlarna, där dessa har ansvaret att placera ordningsvakterna när dessa gör som bäst nytta i samförstånd med kommunens säkerhetsavdelning. Således är det ju viktigt att så också sker, och inte placeras på tider när ingen kriminalitet pågår. Fungerar inte det, ja då är det ju så klart ett bättre alternativ att låta kommunens säkerhetsavdelning sätta in ordningsvakter när dessa ser behov; just för att få den maximala utdelning skattebetalarna betalar för. Som vi skrev i förra artikeln betyder ju inte det att man alltid kommer att kunna förutse var och när grov brottslighet uppstår, dessa tenderar nämligen att undvika ordningsmakter av olika slag. När Daniel Tejera därför skriver ”Mordförsöket under förra helgen hade kunnat avstyras om det funnits ordningsvakter i tjänst som krogpersonal kunde kontaktat” tåls det att fundera över. Indirekt så anklagar han faktiskt krogpersonalen att vara passiva när någon håller på att mördas framför deras ögon, där han uppenbart helt också underkänner Polismyndigheten och 112 som normalt sett rycker ut på mordförsök, återigen i tron att stärka sina egna politiska aktier.

Både Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har trygghet högt upp på agendan. Det betyder dock inte att vi är villiga att dela ut en massa pengar om vi inte vet att de faktiskt gör nytta. Just nu ser vi också en positiv utveckling, där Charlottesborg tagits bort som utsatt område; fantastiskt tycker vi! Inget blir dock bättre av att Tejera politiserar och ökar tonfallet i en fråga som kräver seriositet och analys, där vår bedömning är att kommunens säkerhetsavdelning är bättre insatta i behoven än just ledamot Tejera.

Camilla Palm (M)

Kommunalråd och gruppledare

Ian Fernheden (SD)

Kommunalråd och gruppledare

Christina Borglund (KD)

Ordf. byggnadsnämnden och gruppledare

”Således är det ju viktigt att så också sker, och inte placeras på tider när ingen kriminalitet pågår.”
Annons
Annons
Annons
Annons