Annons

Skandalös brist på vårdplatser för våra sköra äldre

Överfulla akutmottagningar med sköra äldre är idag en vanlig syn runt om i Skåne. Det är ett fenomen vi alla har sett, men många väljer att titta bort. Så kan det inte få vara!
Sjukvård för äldre • Publicerad 29 februari 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Idag finns det cirka 45 slutenvårdsplatser avsedda för geriatrisk vård i Skåne. År 2030 kommer behovet vara 320 fördelat på de skånska sjukhusen.”, konstaterar skribenterna.
”Idag finns det cirka 45 slutenvårdsplatser avsedda för geriatrisk vård i Skåne. År 2030 kommer behovet vara 320 fördelat på de skånska sjukhusen.”, konstaterar skribenterna.Foto: Bertil Ericson / TT

Tillgången till geriatriska vårdplatser för äldre med sjukhusbehov är betydligt sämre i Skåne än i resten av landet. Tillgången är sämst i landet räknat per invånare. Antalet äldre över 80 år ökar och sjukvården behöver ligga i framkant för att kunna ge den bästa vården för äldre patienter. En grupp ledd av Sölve Elmståhl, professor i geriatrik, har på hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag utrett frågan. Resultatet var tydligt. Fler geriatriska slutenvårdsplatser behövs och utbyggnaden behöver ske snabbt för att kunna möta det ökande behovet.

Idag finns det cirka 45 slutenvårdsplatser avsedda för geriatrisk vård i Skåne. År 2030 kommer behovet vara 320 fördelat på de skånska sjukhusen.

Annons

Kristianstad saknar idag helt denna typ av vårdplats. De vårdplatser som tidigare funnits har lagts ner. Faktum är att hela östra Skåne idag står utan denna vårdform, vilket inte är förenligt med krav på en jämlik vård. I utredningen pekas det ut ett behov på 40 geriatriska slutenvårdsplatser på CSK till år 2030.

Men sedan utredningen publicerades 2020 har inte mycket hänt. Hittills har den nödvändiga vårdutbyggnaden förhalats av Tidöpartierna som styr Region Skåne. Inga nya vårdplatser har inrättats trots att det gått mer än tre år.

För att målet om 320 vårdplatser ska vara möjligt att genomföra behöver antalet geriatriker också bli fler, men det tar lång tid för läkare att specialistutbilda sig. Därför finns det inte tid att förspilla. Priset för senfärdigheten betalas av våra mest sköra i samhället som inte får en vård som är anpassade efter deras behov.

En del insatser har gjorts genom åren för att möta de äldres behov, med mobila vårdteam som kommer hem till patienten och ökad dialog mellan kommunerna och regionen om medicinskt färdigbehandlade. Men behovet av slutenvårdsplatser för äldre kommer trots detta ändå att öka och vårdformen medför tydliga hälsovinster för patienterna. Dödligheten är lägre och omvårdnadsbehovet minskar för patienter som vårdas på detta sätt jämfört med andra vårdformer.

Vi socialdemokrater är förvånade över bristen på engagemang från politiska företrädare på högerkanten. Vi har försökt lyfta frågan, bland annat i sjukhusstyrelse Kristianstad, där vi krävt att CSK ska få egna geriatriska slutenvårdsplatser. Men hittills har inte Tidöpartierna visat något intresse. Frågan har också lyfts till riksdagen genom en motion, men är ännu ej avgjord.

Något måste hända för att Region Skåne ska kunna ge en bra vård till våra mest sköra äldre. Det kommer att behövas en plan för utbyggnad av geriatriska slutenvårdsplatser, inte minst här i Kristianstad. Sluta förhala utbyggnaden av den geriatriska vården!

Marianne Eriksson (S)

Andre vice ordförande i sjukhusstyrelse Kristianstad

Ewa Pihl Krabbe (S)

Riksdagsledamot

”Hittills har den nödvändiga vårdutbyggnaden förhalats av Tidöpartierna som styr Region Skåne. Inga nya vårdplatser har inrättats trots att det gått mer än tre år.”
Annons
Annons
Annons
Annons