Annons

Skåne behöver akuta punktinsatser för att klara corona

De yrkesgrupper Vårdförbundet representerar tar ett enormt ansvar i kampen mot coronaviruset och deras kunskap är nödvändig för att vården ska fungera patientsäkert. Det sker ett imponerande arbete i frontlinjen för att möta och vårda patienter av exempelvis sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor inom infektion och intensivvård och röntgensjuksköterskor som röntgar lungor, skriver lokala representanter för Vårdförbundet.
Coron vården • Publicerad 1 april 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Smittade sorteras i tält utanför CSK.
Smittade sorteras i tält utanför CSK.Foto: Lasse Ottosson

Tusentals biomedicinska analytiker analyserar prover för att vi ska kunna spåra smittan. Skolsköterskor och distriktssköterskor ger råd och stöd. Landets barnmorskor mobiliserar vården för kvinnor med misstänkt eller konstaterad covid-19-infektion i samband med graviditet och förlossning.

Just nu mobiliserar alla för att kunna erbjuda dem som behöver en bra och patientsäker vård. Vårdförbundet har ställt krav på regeringen och kan glädjande konstatera att den har gått oss till mötes på flera punkter. Men även Region Skåne och kommunerna har ett ansvar för vården, för patientsäkerheten och för personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor.

”Medlemmar får arbeta utan adekvat skydd på sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden. De som arbetar inom hemsjukvården utsätts för orimliga smittorisker när de färdas utan skyddsutrustning från hem till hem”
Annons

Våra medlemmar är beredda och gör allt de kan för att vården ska fungera, men vi får oroväckande rapporter som vittnar om en ansträngd arbetsmiljö redan nu. Medlemmar får arbeta utan adekvat skydd på sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden. De som arbetar inom hemsjukvården utsätts för orimliga smittorisker när de färdas utan skyddsutrustning från hem till hem. Det är ohållbart att behöva riskera sin egen hälsa för att vårda andra, men det sker tyvärr, och vi har redan några fall i landet där våra medlemmar smittats av coronaviruset.

Nu behöver regionen och kommunerna göra allt de kan för att behålla varenda medarbetare frisk, för att klara av att bemanna det antal vårdplatser som kommer att behövas när allt fler blir smittade. Alla invånare i regionen måste också hjälpa till för att platta ut kurvan, så att vi inte får in allt för många akut sjuka på en gång. Var hemma när du känner minsta symptom, håll god handhygien, håll avstånd och besök inte personer över 70 år, eller personer i riskgrupperna.

”När väl vi är igenom den här situationen behöver alla förstå vikten av den långsiktiga kompetens- och materialförsörjningen. Tyvärr måste Vårdförbundet konstatera att regionerna och kommunerna har brustit i sitt ansvar...”

Men mer krävs för att vårdsystemet ska klara krisen. Personalen hade en ansträngd arbetssituation redan innan pandemin.

Vårdförbundet i Skåne för en tät och nära dialog med region- och förvaltningsledningarna samt med kommunerna om hur vi ska mobilisera vården utan att det sker på bekostnad av våra medlemmars hälsa. När väl vi är igenom den här situationen behöver alla förstå vikten av den långsiktiga kompetens- och materialförsörjningen. Tyvärr måste Vårdförbundet konstatera att regionerna och kommunerna har brustit i sitt ansvar och därför menar vi att staten behöver ta ett hårdare tag om tyglarna framåt. Vårdens arbetsmiljö, villkor och löner måste förbättras för att höja yrkenas attraktivitet så att vi kan rusta oss både för nuvarande och kommande pandemier och utmaningar, för de kommer, var så säkra.

Malin Tillgren

ordförande Vårdförbundet avdelning Skåne

Sineva Ribeiro

ordförande, Vårdförbundet

Annons
Annons
Annons
Annons