Skåne behöver bli bättre på det livslånga lärandet

Högskolan Kristianstad erbjuder en ny lärarutbildning där studenterna kombinerar arbete i skolan med studier och får lön under utbildningen. Upplägget gör det möjligt för fler att utbilda sig till lärare som en del av det livslånga lärandet. Det är tydligt att det finns en stor efterfrågan. Inför hösten har 568 personer (varav 196 förstahandssökande) sökt till de 25 platserna på utbildningen i Kristianstad, skriver företrädare för Moderaterna.