Annons

Skånes Gröna hjärta förtjänar mer, Åberg

Svar till Patric Åbergs (M) debattartikel den 1 mars med rubriken ”Jag är stolt över vår förmåga att kraftsamla”.
Replik • Publicerad 15 mars 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Patric Åberg (M).
Patric Åberg (M).Foto: Tommy Svensson

Det går bra för Östra Göinge kommun. Det går bra för hela Kommunsverige. Om vi ser till det rent ekonomiskt.

Mer än 55 miljarder i överskott förra året för landets kommuner. 27 miljoner i vår kommun. Jag delar Patric Åbergs glädje åt att vi har en stabil ekonomi och pengar i kassan.

Annons

Men vad hjälper det att räkna kronor på banken om vi inte lyckas med vår uppgift?

Att vi får överskott i kassan är långt ifrån enbart styrets förtjänst. Förutom alla medarbetares idoga arbete inom omsorgen, skolan, tekniska och alla andra avdelningar som gör sitt yttersta för att ge våra invånare den bästa servicen med de medel de har tilldelats.

Så är vi en av de kommuner i Sverige som fått mest stöd av den Socialdemokratiskt ledda regeringen.

”Det skulle aldrig falla mig in att påtala hur våra fantastiska medarbetare inom äldreomsorgen ska göra sitt jobb.”

Vi har starka statsfinanser, låg statsskuld som gör att staten kan prioritera välfärden och tillföra stora pengar till kommunerna.

Därav det stora överskottet i kronor räknat. Vi får detta stöd just därför att vi har stora utmaningar. Regeringen tar sitt ansvar så här långt. Men de styrande i kommunen har inte förmågan att lösa uppgiften.

* Vi har fortfarande en av de högsta arbetslösheten

* Allt för många av våra barn når inte full behörighet på gymnasiet

* Nästan varannan som lämnar åk:6 klarar inte kraven

* Hemtjänsten går med stora underskott varje år

* Ständiga små nedskärningar på gräsklippning och indragen trivsel

Annons

* Ökad otrygghet

Vi ska då komma ihåg att treklövern styrt i tio år och inte kommit längre. Att lösa de grundläggande behoven för våra invånare är viktigare än att lägga pengar på hög eller sänka skatten.

Åberg har fel i en sak: Jag är inte expert på hemtjänsten. Skulle aldrig falla mig in att påtala hur våra fantastiska medarbetare inom äldreomsorgen ska göra sitt jobb. Men jag tar mitt ansvar som politiker att lyssna på dem alla. Jag har träffat många såväl brukare som personal. Jag vet hur de sliter för att få ihop ett vettigt arbetspass och hur de ska få en skälig utkomst för sitt slit.

Om nu någon får för sig att vi bara klagar kan jag upplysa om att vi lägger många förslag på förbättringar och hur vi kan använda statsbidragen bättre i välfärden där de är tänkta!

Allt börjar med de yngsta. Våra barn måste få en bra start i livet. Våra ungdomar ska bli behöriga till högre studier. Fler måste få ett första arbete. Ökad trygghet och trivsel i våra byar. Fler hållbara företag. Ett tryggt åldrande. Vi Socialdemokrater har lagt många förslag på detta.

* En familjecentral i Knislinge, som jobbar med hela familjen, särskilt de i behov av extra stöd

* Fler vuxna i skolorna

* Utökad läxhjälp och studiestöd.

* Elevhälsa som klarar alla barn med extra behov.

* Sommarjobb för alla unga

Annons

* Fortsatt arbete för ökad trygghet på våra skolor.

* Fler vuxna på byn

* Satsa mer på föreningslivet

* Barnomsorg på kvällar och helger

* Heltidsarbete för alla, även inom vården

* Trygghetsvärdar för äldre

* Fler trygga seniorboenden

Detta är bara några punkter på vad vi ser att pengarna vi får över kan användas till. Kanske inte allt i år. Men vi måste börja nu! Vi socialdemokrater tror på att Östra Göinge kan bättre! Skånes Gröna hjärta och våra medborgare förtjänar bättre!

Anders Bengtsson (S), oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons