Annons

Skånskt lantbruk borde tjäna som föredöme för Europa

Sverige och Skåne har redan i dag ett hållbart lantbruk i världsklass.
I stället för att fokusera på problem har skånskt lantbruk länge visat framåtanda och föregått med gott exempel.
Moderaterna • Publicerad 5 juli 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det är viktigt att möjliggöra för varje medlemsland att utforma sin lantbrukspolitik på ett sätt som passar och fungerar i respektive land, skriver debattören.
Det är viktigt att möjliggöra för varje medlemsland att utforma sin lantbrukspolitik på ett sätt som passar och fungerar i respektive land, skriver debattören.Foto: Johan Nilsson/TT

Rysslands invasion av Ukraina har dock gett branschen helt nya utmaningar, vilket i sin tur ställer högre krav på politiken att underlätta för lantbrukare att fortsättningsvis erbjuda prisvärd och säker mat av hög kvalitet, inte minst i kristider. Det måste stå högt på den politiska agendan, inte bara i valår.

När jag under våren besökte Skåne för att dels förstå hur kriget i Ukraina påverkat branschen, dels för att få ta del av det senaste inom forskningen och utvecklingen inom lantbruk är budskapet tydligt – branschen står inför såväl stora möjligheter som utmaningar.

Annons

Lantbruksfrågor har länge varit högt på EU:s agenda. Inte minst genom den så kallade Jord till bord-strategin, som är EU:s nya livsmedelsstrategi som är vägledande för det kommande arbetet.

”Det viktigaste målet i strategin är att Europas medborgare ska få tillgång till bra och hälsosam mat. Skåne, som är Sveriges mest betydande jordbruksregion, spelar förstås en central roll.”

Det viktigaste målet i strategin är att Europas medborgare ska få tillgång till bra och hälsosam mat. Skåne, som är Sveriges mest betydande jordbruksregion, spelar förstås en central roll. Även om kriget i Ukraina ändrat förutsättningarna får vi inte låta det bli ett hinder för att stärka branschen, utan snarare se det som en källa till en gemensam kraftsamling.

För oss moderater är det en självklarhet att de beslut som vi fattar på EU-nivå inte får äventyra skånskt lantbruk. Tvärtom ska vi verka för att de beslut som underlättar det som redan fungerar bra och i stället presenterar förslag som syftar till att komplettera det.

Exempelvis måste vi möjliggöra inom EU användandet av ny växtförädlingsteknik så vi på så sätt kan få större och hållbarare skördar. Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp är världsledande på detta område och tekniker som utvecklas där måste kunna främjas och exporteras till resten av världen. Innovation och forskning är hörnstenar i arbetet med framtidens jordbruk.

Många politiker talar sig gärna varma om forskning och innovation, men när det väl kommer till kritan lyser denna tilltro med sin frånvaro. Vi behöver få ett mer modernt regelverk på EU-nivå som tillvaratar de landvinningar forskningen gör och ett rättvist regelverk som tar hänsyn till länders olika förutsättningar. Det är viktigt att möjliggöra för varje medlemsland att utforma sin lantbrukspolitik på ett sätt som passar och fungerar i respektive land. Det finns inte en lösning som fungerar för alla.

Som i så många andra branscher är det också en fråga om kostnader. Vi behöver därför bland annat hitta sätt för att säkerställa att lantbruket möter lägre priser, men också se över regelbördan. Det får inte finnas ett enda onödigt hinder för svenska lantbrukare.

För Moderaterna är det viktigt att vi i såväl Sverige som EU arbetar för ett konkurrenskraftigt lantbruk. Vi måste värna det som fungerar bra här hemma och använder det som upplyftande exempel runtom i EU. Rysslands invasion av Ukraina visar med all önskvärd tydlighet att politiker måste bry sig mer om lantbruket, inte bara de år när man vill locka röster.

Jessica Polfjärd (M), europaparlamentariker

Annons
Annons
Annons
Annons