Annons

Skärpning Sida, ni ligger 97,5 procent back

Personer med funktionsnedsättning tillhör de fattigaste och mest utsatta i många länder i världen. Värst är det för flickor och kvinnor. Trots det ser vi inte skymten av en plan från Sidas sida, vars uppgift att se till att biståndet når de grupper som behöver det.
Bistånd • Publicerad 3 december 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Personer med funktionsnedsättning tillhör de som drabbas allra hårdast av konflikter, klimatförändringarna och covid-pandemin.”
”Personer med funktionsnedsättning tillhör de som drabbas allra hårdast av konflikter, klimatförändringarna och covid-pandemin.”Foto: Mahesh Kumar A

Biståndsmyndigheten Sidas uppdrag är att bidra till att minska fattigdomen i världen. Men trots att 20 procent av världens fattigaste lever med funktionsnedsättning visar Sidas egen statistik att endast 0,5 procent (2020) av samtliga insatser hade personer med funktionsnedsättning som primär målgrupp. 0,5 är 2,5 procent av 20. Det saknas med andra ord 97,5 procent för att relationen ska matcha.

Personer med funktionsnedsättning tillhör de allra fattigaste i de flesta samhällen och utsätts för en omfattande diskriminering inom alla samhällets nivåer. Allra värst är det för flickor och kvinnor.

Annons

Alla tillgängliga studier visar att personer med funktionsnedsättning fortsätter ligga efter i alla socioekonomiska mätningar över hälsa, utbildning, hunger, välstånd och möjlighet till deltagande i samhällslivet. Personer med funktionsnedsättning tillhör också de som drabbas allra hårdast av konflikter, klimatförändringarna och covid-pandemin.

Fakta

Om personer med funktionsnedsättning i världen.

• 15 procent av världens befolkning lever med funktionsnedsättning.

• 80 procent av alla med funktionsnedsättning lever i fattigdom.

• 1 av 5 av världens allra fattigaste har en funktionsnedsättning.

• I låginkomstländer lever fler än var femte kvinna med funktionsnedsättning.

• 1 av 20 barn i världen lever med funktionsnedsättning.

• 1 av 3 barn med funktionsnedsättning går inte i skolan. I många grupper är det uppemot 9 av 10 barn och unga som saknar möjlighet till utbildning.

• I många länder saknar över hälften av personerna med funktionsnedsättning tillgång till vård.

• Unga kvinnor och flickor, drabbas av könsrelaterat våld i tio gånger högre utsträckning än unga kvinnor och flickor utan funktionsnedsättning.

• I många länder saknar mer än hälften av hushållen där det bor en person med funktionsnedsättning tillgång till el.

• Över hälften av alla med funktionsnedsättningar lever i länder som påverkas av konflikter och naturkatastrofer.

• 128 av 190 länder i världen har genom sina författningar eller lagar begränsningar som kan inskränka rösträtten för personer med funktionsnedsättning

Trots detta saknar aktörer på alla nivåer inom internationellt utvecklingssamarbete fortfarande kunskaper om behovet av inkludering av personer med funktionsnedsättning.

”Funktionsrättsperspektivet måste vara en självklar del i fattigdomsbekämpning och i Sidas insatser för mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter gäller alla.”

Många verkar betrakta funktionsrättsperspektivet som ett område som ligger helt vid sidan om de insatser de själva utför.

Det är till exempel inte ovanligt att en organisation eller ett företag uppger att de har ett jämställdhetsfokus i sina satsningar, men glömmer att flickor och kvinnor med funktionsnedsättning många gånger inte kan delta i deras projekt på samma villkor som andra och missar att inkludera dem.

Det är Sidas uppgift att se till att biståndet når de grupper som behöver det. Men Sida har mycket kvar att leva upp till. I utvärderingar och kartläggningar upprepas samma bistra faktum: Sidas insatser omfattar inte funktionsnedsättning i tillräckligt hög utsträckning och personalen har otillräcklig kunskap om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Trots ett decennium av samma rekommendationer ser vi fortfarande inte skymten av någon plan för kompetensutveckling för Sidas personal, vi hör inget om förbättrade rutiner eller ökad inkludering av funktionsrätt i de strategier som ska styra arbetet.

Vi hoppas att 2022 blir året då Sida ser till att till slut kicka igång sin absolut nödvändiga funktionsrätts-satsning. Funktionsrättsperspektivet måste vara en självklar del i fattigdomsbekämpning och i insatser för mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter gäller alla.

Jesper Hansén, generalsekreterare MyRight

Fotnot: MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete. MyRight har 19 svenska medlemsorganisationer med totalt 220 000 medlemmar och arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgång till sina rättigheter.

Här saknas innehåll

.

Annons
Annons
Annons
Annons