Annons

Skattemedel måste användas med respekt för oss gräsrötter

För skattemedel tycks tjänstemän och politiker helt sakna respekt och ansvar.
Avgångsverlag • Publicerad 9 januari 2023
Detta är en insändare i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alf Jönsson, regiondirektör, köptes ut.
Alf Jönsson, regiondirektör, köptes ut.Foto: Johan Nilsson/TT

Exempel på detta har vi kunnat ta del av i lokalpressen. Vi har mötts av förstasidesrubriker som:

”Kommunens tidigare planchef köps ut – får 20 månadslöner” och ”C-politiker och toppchef i Osby har hastigt lämnat sin tjänst”.

Annons

Det framgår att tjänstemännen Gertrud Richter samhällsstrateg i Hässleholms kommun och Anders Edwall fastighetschef i Osby kommun har ”köpts ut”. Edvall för övrigt varande ledande centerpolitiker i Hässleholms kommun!

Gemensamt för dessa ”ärenden” är att våra folkvalda politiker ingenting tycks veta, trots att det rör sig om kostnader i miljonklassen för oss skattebetalare.

Beslut tycks ha fattats av välbetalda kommuntjänstemän helt på egen hand. Frågan uppstår om vad våra välarvoderade kommunalråd egentligen gör i respektive kommunhus. Någon koll på hur det handskas med våra gemensamma ansträngningar skattemedel tycks dessa i vart fall inte ha.

”Vi påminner oss för övrigt i sammanhanget om regiondirektören Alf Jönsson i Region Skåne som tog timeout och nu sittande med bibehållen lön ca 190 000 kronor i månaden.”

Nu ser vi i tidningen uppgifter om ”affären Edvall”, som visar att politikernas påstådda ovetskap om vad som förevarit, synes föga trovärdigt.

I våra regioner ser vi ett liknande oroande mönster. I Blekinge Läns Tidning har vi mötts av nedanstående rubrik:

”Toppchef inom regionen lämnar – betalade felaktigt ut närmare en miljon”.

Regionen tycks ha löst problemet med tandvårdsdirektör Håkan Bergevis felaktiga utbetalningar internt. Vederbörande omplaceras med bibehållen lön.

Vi påminner oss för övrigt i sammanhanget om regiondirektören Alf Jönsson i Region Skåne som tog timeout och nu sittande med bibehållen lön ca 190 000 kronor i månaden. Den ”välarvoderade” socialdemokraten och förre regionstyrelseordföranden Henrik Fritzon tyckte sig, som han uttryckte det, ha hittat en riktig tolvtaggare när han lockade Alf Jönsson till regionen.

Henrik Fritzon och många andra välarvoderade politiker med honom tycks för länge sedan ha förträngt att vederbörande har ett politiskt ansvar som innebär att politiker understundom måste ta sitt ansvar och lämna den politiska scenen för gott.

Med det nya år 2023 vi nu har inlett i åtanke, hoppas undertecknad att våra lokaltidningar fortsätter sin så viktiga bevakning av oegentligheter av skilda slag i vårt samhälle.

Annons

Våra gemensamma skattemedel måste ovillkorligen användas med respekt för var och en av oss gräsrötter – skattebetalare.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Annons
Annons
Annons
Annons