Annons

Skogen – helt fel lösning på ett reellt problem

Carolin Dahlman drar under rubriken ”Stoppa statens skogsaktivister” (27/3) slutsatsen att Skogsstyrelsens makt måste minska, men hon skjuter mot fel mål. Det är inte hos Skogsstyrelsen makten ligger, det är hos den internationella marknaden, som inte vill ha produkter av virke från nyckelbiotoper. Det certifierade skogsbruket får inte avverka eller köpa virke från nyckelbiotoper, oavsett om de registrerats av Skogsstyrelsen eller inte. Skogsstyrelsens registrering underlättar det certifierade skogsbrukets arbete, upphör registreringen krävs mer av virkesköparna, skriver Jan Linder, före detta tjänsteman på Skogsvårdsstyrelsen.
Skogen • Publicerad 1 april 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Marhults naturskog.
Marhults naturskog.

Sveriges miljömål för skogen nås inte, den biologiska mångfalden utarmas. Detta då regeringen inte står upp för egna beslut. Katastrofbudgeten visade att riksdagen inte förstår konsekvenser eller inte bryr sig. Det är uppenbart enklare att kritisera Brasilien för att skövla Amazonas, som fortfarande har enorma orörda områden kvar, än att skydda en ynka procent nyckelbiotoper på hemmaplan!

Cirka två procent av den produktiva skogsmarken är registrerade nyckelbiotoper, kanske finns lika mycket till. En stor andel ligger i Nordvästsverige, ett bekymmer som måste lösas för sig. I övriga Sverige finns kanske max två procent nyckelbiotoper, i flera landskap knappt en procent. Man kan alltså bedriva vanligt skogsbruk på 98 procent av arealen. 80 procent av skogsägarna har inga nyckelbiotoper. Ett fåtal har mycket och ska kompenseras, skriver

”Har inte rika Sverige råd att stötta några få utsatta skogsägare och ge vår absolut värdefullaste natur ett skydd?”
Annons

Så, snälla Carolin, centern, Liberalerna, LRF och alla övriga som driver att dessa promille av arealen måste få avverkas, hur tänker ni? Har inte rika Sverige råd att stötta några få utsatta skogsägare och ge vår absolut värdefullaste natur ett skydd? Ska vi riskera att svenska skogsprodukter blir svårsålda om marknaden inte vågar lita på certifieringen? Då kan både skogsindustri och alla skogsägare verkligen riskera lönsamheten.

I jordbrukslandskapet beskrevs ett antal nyckelbiotoper, lätta att identifiera, de fick automatiskt lagligt skydd. Inom skogen ansågs med all rätt att det är svårt att identifiera nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen fick då myndighetsuppdraget att inventera och registrera på privatmark. Ska Skogsstyrelsen vägra utföra sitt uppdrag, eller vad menar du Carolin? Tills nu har registrering av nyckelbiotoper varit ok. Domslutet innebär att staten bedrivit olaglig verksamhet på regeringens uppdrag i snart 30 år om det står sig. Självklart måste vad som är lagligt eller inte vara tydligt i en rättsstat. När spelplanen plötsligt verkar ändras måste högsta instans av rättssäkerhetsskäl få avge en prejudicerande dom. Det är inte att ”kämpa mot markägarna” utan för dem.

”Dags bara att riksdag och regering tar ansvar för sin skogspolitik. Skyddar mer areal och betalar skälig ersättning. Och stöttar certifierat skogsbruk, inte motarbetar.”

Carolin citerar vidare några rader ur skogsutredningen. Exakt så ska det vara! Den nuvarande skogspolitiken är bra! Dags bara att riksdag och regering tar ansvar för sin skogspolitik. Skyddar mer areal och betalar skälig ersättning. Och stöttar certifierat skogsbruk, inte motarbetar. Carolin, om du månar om svenska skogsägare, svensk skogsindustri och biologisk mångfald, där har du måltavlan.

Jan Linder

Före detta. tjänsteman på Skogsstyrelsen,

numera pensionär och ledamot i miljöcertifieringsorganisationen FSC:s standardkommitté

Carolin Dahlman, politisk redaktör på Kristianstadsbladet svarar:

Att en före detta tjänsteman har åsikter om vilken politik som ska bedrivas eller hur budgeten ska se ut antyder att Skogsstyrelsen knappast agerar neutralt. Faktum är att det är omöjligt för markägare att sälja virke från ett område som klassats som nyckelbiotop, och att det påverkar äganderätten. Myndigheter ska utföra de uppgifter de får, men jag har rätt till åsikter om huruvida de ska ha uppdraget eller ej, och om de ska acceptera domar eller ej.

Carolin Dahlman

Annons
Annons
Annons
Annons